Ny yrkesutbildning i Tierp

Nu startar Region Uppsala folkhögskola en ny yrkesutbildning till lokalvårdare i Tierp! Arbetsförmedlingen i Tierp har listat lokalvård som ett bristyrke inom Tierps kommun så goda möjligheter finns till anställning. Utbildningen är på heltid under två terminer och startar den 23 augusti.

Lokalvård ett bristyrke i Tierp

Arbetsförmedlingen i Tierp har listat lokalvård som ett bristyrke inom Tierps kommun och pekat på de goda möjligheter som finns att erhålla anställning som lokalvårdare efter avslutad yrkeskurs på Region Uppsala folkhögskola. Yrkesprognosen i Region Uppsala visar att lokalvård är ett bristyrke inom regionen.

Region Uppsala folkhögskola har inlett ett samarbete med Tierps kommun och förhyr idag lokaler i Högbergsskolan som är kommunens Lärcentrum för vuxna. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och företrädare för Tierps kommuns fastighetsbolag. Här finns praktikmöjligheter och även möjlighet till anställning som lokalvårdare efter avslutad kurs. Flera privata aktörer i Tierpsområdet inom städbranschen har sagt sig villiga att ta emot praktikanter. Efter avslutad kurs kommer kursdeltagarna erbjudas en certifiering för SRY:s yrkesbevis eller PRYL. Certifieringen genomförs av godkända handledare enligt upprättad standard

Beskrivning av utbildningen

Allmän kurs med svenska, yrkesutbildning lokalvård kommer att ges på Region Uppsala folkhögskola i Tierp. Utbildningen är en 38 veckors allmän kurs med särskilt fokus på svenska, motsvarande behörighet Svenska som andraspråk grundläggande (SVA Grund). Övriga behörighetsgivande ämnen som ingår i kursen är samhällskunskap, matematik och engelska. Förkunskaper, för målgruppen nyanlända krävs svenska på en sådan nivå att man kan tillgodogöra sig utbildningen (motsvarande minst SFI C-nivå eller SFI D-nivå).

Kursen börjar med förberedande utbildning, 1–4 veckor med information om städbranschen, kunskapstester och studiebesök. Därefter följer ett block Yrkesutbildningen, Arbetsmarknadsutbildning med arbetsteknik, metodik, arbetsplanering. Genomgång städredskap, manuella och de vanligaste städmaskinerna/redskapen, funktion och användningsområde, tillbehör, vård, hantering, skydds- och säkerhetsbestämmelser, elsäkerhet. Genomgång städmetoder, dagliga och periodiska, teoretisk och praktisk utbildning i ergonomi, inställning av redskap, lyftteknik och stresshantering. Ett undervisningsblock om kemisk-tekniska produkter, piktogram, pH-skalan, produktkunskap, skyddsföreskrifter och skyddsutrustning, hantering och dosering, miljöaspekter och allergier. Materialkännedom; golv- och inredningsmaterial, lämplig skötsel, behandling med polish, vax och olja. Arbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftningen, miljölagstiftning, arbetsgivarens/arbetstagarens rättigheter/skyldigheter gällande miljön, miljöpolicy, kemikaliehantering. Service/kvalitet/kundbemötande, begreppen service/kvalitet och begreppen kunskap, hänsyn, servicevilja, ansvar, konkreta exempel på ovanstående begrepp samt faktorer som påverkar kvalitetsnivån. Organisation och ekonomi inom olika städföretag/organisationer, grundläggande ekonomiska termer samt kostnader som kan uppstå vid felaktig städning. Grundläggande datautbildning i syfte att kunna skriva ansökan och söka lediga jobb via Internet. 4 veckors företagspraktik på hösten, 4 veckors praktik på våren.

Undervisningen är kostnadsfri, men en avgift på 1.800 kronor per läsår tas ut som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.
 

Kontakt

Magnus Hurtig

Biträdande rektor/Enhetschef