Kontakt

Besöksadress

Jan Brauners väg 3, Uppsala

Postadress

Uppsala folkhögskola 751 85 Uppsala

Telefon

018-611 66 06

E-post

uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se