Allmän kurs Grund

Grund vänder sig till dig som inte är klar med grundskolan men som kan förstå, tala och skriva svenska.

Vem kan söka kursen?

Grund vänder sig till dig som inte är klar med grundskolan men som kan förstå, tala och skriva svenska. Kursen syftar främst till att ge grundläggande kunskaper i svenska, engelska och matematik. Du får arbeta både enskilt och i grupp och vi kommer att beröra olika teman som rör det svenska samhället. Under året läser du också samhällskunskap, naturkunskap, skapande och friskvård och vi gör en hel del studiebesök. Efter avslutad kurs finns möjlighet att söka Allmän kurs 1.

Ämnesbeskrivningar

Svenska

Du tränar studieteknik, läser böcker och skriver egna texter. Vi övar oss också i muntligt berättande. Du kan göra arbeten om författare eller arbeta med projekt inom olika språkområden. Du gör en presentation av ditt arbete.

Engelska

Vi använder språket aktivt när vi samtalar med varandra, läser litteratur och skriver olika texter.  Du arbetar med skönlitteratur och enklare analyser som du presenterar på engelska. Du arbetar både enskilt och i grupp.

Matematik

Vi utgår från din egen nivå och arbetar vidare därifrån, både enskilt och tillsammans med andra. Det handlar om allt från de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800 kr/läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Ht: 2020-08-17 - 2020-12-18
Vt: 2021-01-11 - 2021-05-28

Klicka här för att komma till ansökan!

Ansökan

Vi har enstaka platser kvar till höstens kurser! Gör din ansökan och bli kallad till intervju i augusti!

Digitalt Öppet hus 7/5

Se filmen från livesändningen! Möt personal och deltagare samt få en rundvandring på skolan.

Har du frågor?

Telefon

018-611 66 10 (tel.svar)
018-611 66 06

E-post

uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se