Allmän kurs Grund med svenska

Vem kan söka kursen?

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet att läsa på gymnasienivå och som har annat modersmål än svenska. Syftet är att i små grupper få träna på svenska och få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig. Du får arbeta både enskilt och i grupp och vi kommer att beröra olika teman som handlar om det svenska samhället.

Du behöver inte vara klar med SFI för att läsa denna kurs utan det räcker med att du klarat SFI-B eller har motsvarande kunskaper. Vi lägger stort fokus på att träna svenska för att du ska klara vidare studier eller arbetsliv. Kursen utformas efter de studerandes behov.

Ämnesbeskrivningar

Svenska som andraspråk grund

Du utvecklar språket, tränar studieteknik, läser olika sorts texter och lättlästa böcker och skriver egna texter. Vi övar oss också i muntligt berättande. Du kan göra arbeten om författare eller arbeta med projekt inom olika områden. Du tränar på olika redovisningsformer.

Engelska

Du får läsa engelska på nybörjarnivå om du inte har läst ämnet tidigare eller vill repetera grunderna. Du som har studerat engelska får skriva ett test och du får ingå i en grupp som passar din nivå.

Matematik

Vi utgår från din egen nivå och arbetar vidare därifrån, både enskilt och tillsammans med andra. Det handlar om allt från de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen.

Intyg

Studierna är på heltid och på grundskolenivå. Efter fullgjort läsår får du ett intyg vilket kan ge dig möjligheter att fortsätta läsa på vår allmänna kurs och därefter på yrkeshögskolan eller universitet. Har du inte läst på grundnivå tidigare behöver du läsa två år för att få intyg på grundnivå i sva, sh, ma samt ev. eng.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2020-2021

Ht: 2020-08-17 - 2020-12-18

Vt: 2021-01-11 - 2021-05-28

Läsåret 2021

Vt: 2021-01-11 - 2021-05-28

Ht: 2021-08-23 - 2021-12-21

Läsåret 2021-2022

Ht: 2021-08-23 - 2021-12-21

Vt: 2022-01-10 - 2022-05-25

Ansökan läsåret 2022

Här gör du din ansökan till vårens kursstart! Ansök senast 6/12!
Digitalt öppet hus, välkommen!

Digitalt Öppet hus

Se filmen från livesändningen! Möt personal och deltagare samt få en rundvandring på skolan.

Kontakt

Telefon: 018-611 66 06

E-post: uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se