Allmän kurs med svenska, yrkesutbildning lokalvård

Till hösten startar vi denna yrkesutbildning till lokalvårdare i Tierp! Under två terminer läser du på heltid i Region Uppsala folkhögskolas lokaler på Högbergsskolan.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen är en 38 veckors allmän kurs med särskilt fokus på svenska, motsvarande behörighet Svenska som andraspråk grundläggande (SVA Grund). Övriga behörighetsgivande ämnen som ingår i kursen är samhällskunskap, matematik och engelska. 

Förkunskaper

Förkunskaper, för målgruppen nyanlända krävs svenska på en sådan nivå att man kan tillgodogöra sig utbildningen (motsvarande minst SFI C-nivå eller SFI D-nivå).

Certifiering

Efter avslutad kurs kommer kursdeltagarna erbjudas en certifiering för SRY:s yrkesbevis eller PRYL. Certifieringen genomförs av godkända handledare enligt upprättad standard.

Kursbakgrund

Arbetsförmedlingen i Tierp har listat lokalvård som ett bristyrke inom Tierps kommun och pekat på de goda möjligheter som finns att erhålla anställning som lokalvårdare efter avslutad yrkeskurs på Region Uppsala folkhögskola. Yrkesprognosen i Region Uppsala visar att lokalvård är ett bristyrke inom regionen.

Region Uppsala folkhögskola har inlett ett samarbete med Tierps kommun och förhyr idag lokaler i Högbergsskolan som är kommunens Lärcentrum för vuxna. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och företrädare för Tierps kommuns fastighetsbolag. Här finns praktikmöjligheter och även möjlighet till anställning som lokalvårdare efter avslutad kurs. Flera privata aktörer i Tierpsområdet inom städbranschen har sagt sig villiga att ta emot praktikanter.

Kursupplägg

Förberedande utbildning

Kursen börjar med förberedande utbildning, 1–4 veckor med information om städbranschen, kunskapstester och studiebesök.

Yrkesutbildningen

Därefter följer blocket Yrkesutbildningen som innehåller en  arbetsmarknadsutbildning med arbetsteknik, metodik, arbetsplanering.

Genomgång av städredskap 

 • Manuella och de vanligaste städmaskinerna/redskapen samt tillbehör.
 • Deras funktion och användningsområde.
 • Skötsel och hantering.
 • Skydds- och säkerhetsbestämmelser, elsäkerhet.

Genomgång av städmetoder

 • Dagliga och periodiska.
 • Teoretisk och praktisk utbildning i ergonomi.
 • Inställning av redskap.
 • Lyftteknik.
 • Stresshantering.

Kemi och teknik på arbetet

Därpå följer ett undervisningsblock om kemisk-tekniska produkter, piktogram, pH-skalan, produktkunskap, skyddsföreskrifter och skyddsutrustning, hantering och dosering, miljöaspekter och allergier.

Blocket behandlar:

 • Materialkännedom; golv- och inredningsmaterial, lämplig skötsel, behandling med polish, vax och olja.
 • Arbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftningen, miljölagstiftning, arbetsgivarens/arbetstagarens rättigheter/skyldigheter gällande miljön, miljöpolicy, kemikaliehantering.
 • Service/kvalitet/kundbemötande, begreppen service/kvalitet och begreppen kunskap, hänsyn, servicevilja, ansvar, konkreta exempel på ovanstående begrepp samt faktorer som påverkar kvalitetsnivån.
 • Organisation och ekonomi inom olika städföretag/organisationer, grundläggande ekonomiska termer samt kostnader som kan uppstå vid felaktig städning.

Datakurs

Grundläggande datautbildning i syfte att kunna skriva ansökan och söka lediga jobb via Internet.

Praktik

Under utbildningen kommer du att ha fyra veckors företagspraktik på hösten och fyra veckors praktik på våren.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2021-2022

Ht: 2021-08-23 - 2021-12-21

Vt: 2022-01-10 - 2022-05-25

Ansökan läsåret 2022

Här gör du din ansökan till vårens kursstart! Ansök senast 30/11!

Kontakt

Telefon: 018-611 66 06

E-post: uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se