Antagningsrutiner

Urval av sökande

När vi antar prioriterar vi den sökande som:

 • inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier.
 • kan studera och fungera i grupp.
 • kan bedriva heltidsstudier.

Krav på drogfrihet

Om du har haft ett drogmissbruk måste du ha varit drog-/spritfri under minst ett år innan vi har möjlighet att anta dig.

Gruppsammansättning

Efter antagningen gör vi en gruppsammansättning. Vi strävar efter att skapa fungerande studiegrupper utifrån:

 • ålder
 • kön
 • livserfarenhet
 • studiebakgrund

Riktmärken är blandade åldrar och bakgrund samt så jämn könsfördelning som möjligt.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas till dig som en pdf via e-post före midsommar. Om du antagits säger du ja till din plats genom att signera pdf:en med bank-id och mejla den till oss. Detta innebär samtidigt att du accepterar de regler som finns med i brevet och som gäller på skolan, nämligen att du:

 • har lämnat in efterfrågade handlingar (t ex betyg, personbevis, arbetsgivarintyg).
 • följer schemalagd arbetstid.
 • deltar i de aktiviteter som i demokratisk ordning avtalats i arbetsgrupp, kurs- eller lärarråd.
 • deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • följer skolans policy om drogfrihet (gäller även alkohol).
 • inte stör studiesituationen för dig själv eller andra.
 • gör en inbetalning på 1800/900/600 kronor vid bekräftelse av utbildningsplatsen. Se summa och vad avgiften täcker under respektive kurs.

Välkomstbrev

I mitten av augusti får du som blivit antagen ett välkomstbrev med schema för första studieveckan.

Kontakt