Antagningsrutiner

Urval av sökande

När vi antar prioriterar vi den sökande som:

 • Inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier.
 • Kan studera och fungera i grupp.
 • Kan bedriva heltidsstudier.

Krav på drogfrihet

Om du har haft ett drogmissbruk måste du ha varit drog-/spritfri under minst ett år innan vi har möjlighet att anta dig.

Gruppsammansättning

Efter antagningen gör vi en gruppsammansättning. Vi strävar efter att skapa fungerande studiegrupper utifrån:

 • Ålder.
 • Kön.
 • Livserfarenhet.
 • Studiebakgrund.

Riktmärken är blandade åldrar och bakgrund samt så jämn könsfördelning som möjligt.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas till dig som en pdf via e-post före midsommar. Om du antagits säger du ja till din plats genom att signera pdf:en med bank-id och mejla den till oss. Detta innebär samtidigt att du accepterar de regler som finns med i brevet och som gäller på skolan, nämligen att du:

 • Har lämnat in efterfrågade handlingar (exempelvis betyg, personbevis, arbetsgivarintyg).
 • Följer schemalagd arbetstid.
 • Deltar i de aktiviteter som i demokratisk ordning avtalats i arbetsgrupp, kurs- eller lärarråd.
 • Deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • Följer skolans policy om drogfrihet (gäller även alkohol).
 • Inte stör studiesituationen för dig själv eller andra.
 • Gör en inbetalning på 1800/900/600 kronor vid bekräftelse av utbildningsplatsen. Se summa och vad avgiften täcker under respektive kurs.

Välkomstbrev

I mitten av augusti får du som blivit antagen ett välkomstbrev med schema för första studieveckan.