Enstaka kurs - Eng/Ma

Vill du komplettera engelska eller matematik för gymnasiet? På Uppsala folkhögskola kan du göra det! Inga lediga platser!

Vem kan söka kursen?

För dig som har gymnasieexamen eller en tidsomfattning från folkhögskola motsvarande 3 års heltidsstudier men behöver komplettera med matematik eller engelska. Observera att engelska endast kan sökas av deltagare på Uppsala folkhögskola! Kursen söks för en termin åt gången. Sista ansökningsdag för start på höstterminen är den 31 juli och för start på vårterminen den 30 november.

Engelska

Vi använder språket aktivt, exempelvis när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin och kan ge behörighet 5, 6 eller 7 enligt Gy 2011. Det motsvarar A-B-C-kurs.

Observera att kursen endast kan sökas av deltagare på Uppsala folkhögskola.

Matematik

Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin och kan ge i första hand matematik 1b eller 2b enligt Gy 2011. Övriga kurser kan läsas om det finns grupp. Mer information ges under intervjun.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 600 kronor per termin som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Vt 2021

2021-01-11 - 2021-05-28

Ht 2021

2021-08-23 - 2021-12-21

Ansökan läsåret 2022

Här gör du din ansökan till vårens kursstart! Ansök senast 30/11!
Digitalt öppet hus, välkommen!

Digitalt Öppet hus

Se filmen från livesändningen! Möt personal och deltagare samt få en rundvandring på skolan.

Kontakt

Telefon: 018-611 66 06

E-post: uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se