Etableringskurs

Har du nyligen kommit till Sverige och söker vägar in på arbetsmarknaden? Då kan Etableringskurs på folkhögskola kanske vara något för dig.

Folkhögskolans arbetssätt

Utbildningen anpassas efter dina behov och gruppens förutsättningar. Kursen kommer att försöka att ta tillvara dina erfarenheter. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik med aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Grupperna är små och studietakten lugn.

Kursen kopplar ihop besök ute i samhället med svenskstudier i klassrummet. Vi varvar grupparbete med eget arbete. Ibland ber vi någon komma och föreläsa om ett specifikt område. Om det behövs använder vi oss av både svenska och deltagarnas modersmål.

Vem kan söka kursen?

Har du nyligen kommit till Sverige och söker vägar in på arbetsmarknaden? Då kan Etableringskurs på folkhögskola kanske vara något för dig. Det är en sex månader lång utbildning där du studerar svenska, lär dig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma dig ett arbete.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras. Om du blir anvisad till kursen blir den en del av din etableringsplan. (En etableringsplan är en rad olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete.)

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Vi är mycket ute och rör på oss; besöker olika institutioner, gör studiebesök, orienterar oss i det lokala förenings- och samhällslivet och försöker skapa kontakter och nätverk.

Tidsperiod

Kursen pågår i sex månader med tjugo organiserade studietimmar per vecka. 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Om du anvisas till kursen får du ekonomisk etableringsersättning av Arbetsförmedlingen.

Intyg

Etableringskursen är en del av kursutbudet på Uppsala folkhögskola. Genom kursen får du också kontakt med övriga kurser på skolan. När utbildningen är klar får du ett intyg som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med dig en plan för hur du ska fortsätta att närma dig ditt första jobb.

Ansökan

Tror du att Etableringskurs på folkhögskola skulle kunna hjälpa dig att snabbare komma i arbete? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kursdatum

HT: 2021-08-30

Kursen löper 6 månader.

Kontakt

Magnus Hurtig

Kontaktperson på Uppsala folkhögskola

Telefon: 018-611 66 09 

E-post: magnus.hurtig@regionuppsala.se

Lara Teitgen Sheik

Kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Telefon: 010-488 06 13

E-post: lara.teitgen-sheik@arbetsformedlingen.se