Språkutbildning sjukvård

Vem kan söka utbildningen?

Uppsala folkhögskola erbjuder språkutbildning för alla medarbetare inom Region Uppsala som har ett behov av att förbättra sin svenska. Alla anställda inom Region Uppsala är välkomna att söka men vi välkomnar speciellt samtliga legitimationsyrken samt skötare och undersköterskor.

Mål med utbildningen

Vinsterna är många, inte minst för den egna medarbetarens skull, men det ger också ökad patientsäkerhet, bättre arbetsklimat och tryggare personal. 

Kursupplägg

Utöver kursen på B1-nivå är den undervisning som bedrivs individanpassad utifrån medarbetarnas behov samt flexibel utifrån deras schema. Ett axplock av den privatundervisning som bedrivits under våren är: Intensivkurs inför C1-prov, uttalsträning, akademiskt och formellt skrivande. 

Kurs B1

Tid: Första kurstillfälle 2/9 - 2020. 

Måndag 14.00 - 15.30.

Onsdag 14.00 - 15.30.

Plats: Hubben, Science Park.

Kurslitteratur: Rivstart B1/B2, Medicinsk svenska, skönlitteratur (allt delas ut i samband med kurstillfälle).

Kursen går igenom alla bitar som behövs för att få en fungerande svenska; grammatik, ordförråd, läsövningar och skrivgenrer.

Vi berör ämnen som sport, livsstil, sociala relationer, arbete, djur, fritid, umgänge, statsskick, politik, Sveriges regioner och matkultur, historia, Norden, resande. Vidare kommer vi in på olika etiska dimensioner som exempelvis tabun, vanor och ovanor, lögner, källkritik, utmaningar, lycka, pengar, vänner samt brott och straff.

Vi följer Rivstarts kapitel och introducerar vid varje kurstillfälle ny grammatik. Ett urval av kursens grammatik är: adverb, tidsprepositioner, partikelverb, reflexiva verb, ordföljd, sammansatta ord, relativa pronomen, perfekt particip, presens particip, tempussystemet.

Vid samtliga tillfällen ges möjligheter för deltagarna att ta upp egna frågor, att lära från varandra samt att föra diskussioner kring relevanta ämnen. 

Kursen beräknas vara klar januari 2021.

Kurs B2/C1

Kan startas för att löpa våren 2021. Om intresse finns kan kursen B2/C1 också startas redan september 2020. 

Ansökan

För att ansöka till våra kurser kontaktar du samordnaren, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakt

Magnus Hurtig

Biträdande rektor/Enhetschef