Svenska från dag 1

På Uppsala folkhögskola är det också möjligt att läsa kursen Svenska från dag ett. Kursen ges i samarbete med Länsstyrelsen och Migrationsverket och ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska så tidigt som möjligt.

Vem kan söka kursen?

Kursen vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd och som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende eller i eget boende.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället och samtidigt ge deltagaren en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Kursen är tänkt att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd. 

Kursinnehåll

Svenska från dag ett är framför allt undervisning i svenska och samhällsorientering. Kursdeltagarna deltar i så hög grad som möjligt i det gemensamma som sker på Uppsala folkhögskola.

Ansökan

Gör din intresseanmälan direkt till skolan. Se kontaktuppgifter nedan!

Kontakt

Magnus Hurtig 

Kontaktperson på Uppsala folkhögskola.

Telefon: 018-611 66 09 

E-post: magnus.hurtig@regionuppsala.se