Studerandeinformation

Genom att välja folkhögskolan väljer du en annorlunda skolform! En skolform som är fri och frivillig. Du är medskapande; du och dina kurskamrater, lärare och den organisation som står bakom skolan skapar tillsammans utbildningen! 

Folkhögskolan betonar personlig utveckling och tror att utveckling gynnas av samtal människor emellan. Ditt aktiva deltagande i erfarenhetsutbytet i gruppen är mycket viktigt! 

Generellt om folkhögskolorna kan man säga att vi försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper, vi bedriver ofta ämnesövergripande studier i projektform, vi har inga centrala läroplaner utan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Antagning

Våra kurser har olika förkunskapskrav. Läs mer om hur antagningen ser ut för just den utbildning eller kurs du är intresserad av att gå.

Din utbildningsplats

Information och regler kring din utbildningsplats på Wiks folkhögskola.

Förhållningsregler

Wiks folkhögskola är en rök- alkohol och drogfri skola.

Studeranderättigheter

Är du missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan?

Likabehandling

Wiks folkhögskola följer Region Uppsalas likabehandlingspolicy och jobbar aktivt för en god arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld.
Del av ett foto på en ärgad staty som visar arm och hand som lutar sig mot pannan.

Samtalsstöd

Möjlighet till enskilda samtal i elevsociala ärenden finns med samtalsstöd eller kurator. Alla samtal sker under tystnadsplikt om inte annat medges.

Studiemedel

Om du går en utbildning på Wiks folkhögskola på minst halvtid har du rätt till studiemedel och studielån från CSN.
Försäkring under skoltid

Försäkring

Du som läser på Wiks folkhögskola är försäkrad.

Kontakt

Vi på Wiks folkhögskola arbetar aktivt för att förebygga diskriminering. Har du frågor, funderingar eller vill rapportera en händelse kopplad till diskriminering kontakta skolans samordnare för studeranderättigheter och demokratifrågor.

E-post: johanna.c.pettersson@regionuppsala.se

Telefon: 018 611 66 26