Studerandeinformation

Genom att välja folkhögskolan väljer du en annorlunda skolform!  En skolform som är fri och frivillig. Du är medskapande; dvs du och dina kurskamrater, lärare och den organisation som står bakom skolan skapar tillsammans utbildningen! 

Folkhögskolan betonar personlig utveckling och tror att utveckling gynnas av samtal människor emellan. Ditt aktiva deltagande i erfarenhetsutbytet i gruppen är mycket viktigt! 

Generellt om folkhögskolorna kan man säga att vi försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper, vi bedriver ofta ämnesövergripande studier i projektform, vi har inga centrala läroplaner utan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Studeranderättigheter

Är du missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan?

Förhållningsregler

Wiks folkhögskola är en rök- alkohol och drogfri skola.

Din utbildningsplats

Information och regler kring din utbildningsplats på Wiks folkhögskola.

Antagning

Våra kurser har olika förkunskapskrav. Läs mer om hur antagningen ser ut för just den utbildning eller kurs du är intresserad av att gå.

Studiemedel

Om du går en utbildning på Wiks folkhögskola på minst halvtid har du rätt till studiemedel och studielån från CSN.

Likabehandling

Wiks folkhögskola följer Region Uppsalas likabehandlingspolicy.
Försäkring under skoltid

Försäkring

Du som läser på Wiks folkhögskola är försäkrad.

Kontakt