Din utbildningsplats

Om du antagits till en kurs och tackar ja till din plats innebär det att du accepterar de regler som gäller på skolan, nämligen att din utbildningsplats gäller under förutsättning att du:

 • Följer schemalagd arbetstid.
 • Deltar i de aktiviteter som vi i demokratisk ordning har kommit överens om i arbetsgrupp, kurs- lärar- eller Wikråd.
 • Deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • Deltar i arbetsmiljöarbetet.
 • Följer skolans förhållningsregler om alkohol och drogfrihet.
 • Inte stör studiesituationen för dig själv eller andra. 
 • Inte har mer än 20 procents frånvaro.
 • Betalar terminsavgifter och övriga avgifter för din kurs enligt skolans angivelser.
 • Följer säkerhets- och ordningsföreskrifter.
 • Följer skolans likabehandlingspolicy.
 • Följer skolans nolltolernas mot skadegörelse, hot och våld.

En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar. Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande lagar och förordningar. Varje deltagare har ansvar för att informera skolans samordnare för studeranderättigheter eller någon av skolans studerandeskyddsombud om du upptäcker att det förekommer eller finns risk för diskriminering, skada, ohälsa, hot eller våldssituationer på skolan. Skolans samordnare tar ärendet vidare med rektor och skolans styrelse.

Kontakt

E-post: wiks.folkhögskola@regionuppsala.se

Telefon: 018 611 66 26

 

Hitta på sidan