Förhållningsregler

Tillsammans skapar vi en trivsam och god arbetsmiljö. På Region Uppsala folkhögskola har vi nolltolerans mot diskriminering, hot, våld och skadegörelse. Region Uppsala folkhögskola är också en alkohol och drogfri arbetsplats vilket innebär att det inte tillåts någon alkohol i skolans lokaler eller internatboende på vardagar eller helger.

Förhållningsregler gällande alkohol och droger

Droger är en sammanfattande benämning på alkohol, narkotika, anabola steroider, andra dopingpreparat och berusningsmedel samt vissa läkemedel och kemiska medel. Droger skapar beroende och förändrar både kroppen och sinnet vilket påverkar beteendet och därmed också studie- och arbetsförmågan. Droger är olagligt och helt förbjudet på Region Uppsala folkhögskola och skolans internatboende vilket medför att vi gör en polisanmälan vid eventuell misstanke om droganvändning. Vid starka misstankar om påverkan av droger kan skolan be deltagaren att genomföra ett drogtest. För dig som hyr bostad på skolans internat gäller förbud mot alkoholkonsumtion i både i gemensamma utrymmen och i det internatrum du hyr under både vardagar pch  helgerna. Vid brott mot skolans förhållningsregler gällande alkohol och droger har skolan rätt att avskilja den studerande från studierna och säga upp hyreskontrakt på internatet.

Samtalsstöd

Skolan kan inte ge vård eller behandling men skolan kan ge medmänskligt stöd. Möjlighet till enskilda samtal i elevsociala ärenden finns med samtalsstöd eller kurator. Alla samtal sker under tystnadsplikt om inte annat medges. Alla har skyldighet att agera om missbruk upptäcks eller misstänks.

Kontakt

E-post: wiks.folkhogskola@regionuppsala.se

Telefon: 018 611 66 50