Försäkring

Försäkring för deltagare på Wiks folkhögskola.

Försäkringen gäller för elever/deltagare i landstingets skolor på heltid.

Omfattning:
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader som är nödvändiga och skäliga
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Dödsfallskapital
Kristerapi
Kläder, glasögon
Teknisk utrustning för handikappad person

Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du skadat dig.

Länk till skadeanmälan hos IF

Kontakt

E-post: wiks.folkhogskola@regionuppsala.se

Telefon. 018 611 66 50

Hitta på sidan