Försäkring

Försäkring för deltagare på Wiks folkhögskola.

Försäkringen gäller för elever/deltagare i regionens skolor på heltid.

Omfattning:

  • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader som är nödvändiga och skäliga.
  • Medicinsk invaliditet.
  • Ekonomisk invaliditet.
  • Dödsfallskapital.
  • Kristerapi.
  • Kläder, glasögon.
  • Teknisk utrustning för handikappad person.

Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du skadat dig.

Länk till skadeanmälan hos IF

Kontakt

E-post: wiks.folkhogskola@regionuppsala.se

Telefon. 018 611 66 50

Hitta på sidan