Likabehandling

Wiks folkhögskolas huvudman är Region Uppsala och Wiks folkhögskola följer därmed också Region Uppsalas likabehandlingspolicy.

Likabehandlingspolicy

Region Uppsala värnar om alla människors lika rättigheter och den enskilda människans värdighet. Vår organisation ska vara fri från diskriminering och trakasserier och utmärkas av ett professionellt och värdigt bemötande. Likabehandling för Region Uppsala innebär inte "lika till alla", utan att göra skillnad genom att se till människors individuella förutsättningar. Målet är att riva hinder så att alla medarbetare och invånare uppnår lika rättigheter och möjligheter.

Likabehandlingsarbetet

Region Uppsalas likabehandlingspolicy tar avstamp i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Likabehandlingsarbetet ska bidra till uppfyllandet av globala utvecklingsmål i Agenda 2030, nationella politiska mål samt målsättningar utifrån Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.

Diskrimineringslagen

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen (2008:567).

Läs mer om diskrimineringslagen.

Länk till lagtext om diskrimineringslagen.