Strydokument

På Wiks folkhögskola jobbar vi för att tillsammans skapa en trivsam och god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar. Varje deltagare har ansvar för att:

  • Alltid följa alla givna säkerhets-/ordningsföreskrifter.
  • Alltid följa skolans förhållningsregler gällande alkohol och droger.
  • Inga former av diskriminering eller kränkande behandling förekommer. 
  • Delta i arbetet med skolarbetsmiljön.
  • Informera skolans studerandeskyddsombud när du upptäcker att det förekommer eller finns risk för, diskriminering, skada, ohälsa, hot och våldssituationer. Studerandeskyddsombudet tar ärendet vidare med rektor och skolans styrelse.
  • Delta i arbetet med skolarbetsmiljön.
  • Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande lagar och förordningar.