Strydokument

På Wiks folkhögskola jobbar vi för att tillsammans skapa en trivsam och god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar. Varje deltagare har ansvar för att:

  • alltid följa alla givna säkerhets-/ordningsföreskrifter

  • alltid följa skolans förhållningsregler gällande alkohol och droger
  • inga former av diskriminering eller kränkande behandling förekommer. 
  • delta i arbetet med skolarbetsmiljön

  • informera skolans studerandeskyddsombud när du upptäcker att det förekommer eller finns risk för, diskriminering, skada, ohälsa, hot och våldssituationer. Studerandeskyddsombudet tar ärendet vidare med rektor och skolans styrelse
  • delta i arbetet med skolarbetsmiljön

  •  
  • Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande lagar och förordningar.

Kontakt