Nytt samarbete kring ESF-förstudie

Den 1 februari 2021 startade Wiks folkhögskola i samarbete med Heby kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun upp en förstudie finansierad av Europeiska socialfonden (ESF).

Förstudien kommer undersöka möjligheterna för Wiks Folkhögskola att erbjuda insatser lokalt för personer i behov av stöd eller utbildning för att komma ut i arbete. Behovet av lokala arbetsmarknadsinsatser har blivit större efter pandemins utbrott och efter nedläggning av Arbetsförmedlingens lokalkontor. Förstudien kommer ha sitt fokus på unga vuxna och utlandsfödda kvinnor som i dag varken arbetar eller studerar. Representanter från de två målgrupperna kommer involveras i arbetet med att kartlägga  behov och önskemål om stöd och/eller anpassade utbildningsformer. Utifrån förstudiens resultat hoppas Wiks folkhögskola kunna skräddarsy och anpassa sitt kursutbud på de berörda orterna, gärna i samarbete med lokala aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Målsättningen är också att förstudiens resultat ska ligga till grund för kommande fleråriga ESF-projekt.

Kontakt

Vill du veta mer om ESF-förstudien? Hör av dig direkt till projektledare

Lena Ohre Arnault  

E-post: lena.ohre.arnault@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 45 61

Hitta på sidan