Kontakttolk

Vår grundutbildning till kontakttolk startar den 2 september. Datumet är framflyttat på grund av rådande pandemi.