Höstens grundutbildning till kontakttolk startar 1 september

1 september startar höstens grundutbildning till kontakttolk på Wik. Ansökan är öppen fram till 16 maj. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent).

Kontakttolkning innebär att du tolkar mellan svenska och ett annat språk och syftet med kursen är att utbilda dig som ska tolka ute i samhället till kontakttolk. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Grundutbildningen till kontakttolk har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som huvudman, och följer MYh:s studieplan och står under dess tillsyn.  Du som läser utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN. Ansökningslänk till utbildningen hittar du under Våra utbildningar och kurser/tolkkurser. Vid frågor kontakta gärna utbildningsansvarig Martin Svanström. 

Läs mer om grundutbildningen till kontakttolk här.

Länk till mer information och ansökan.

Kontakt

Martin Svanström

Ansvarig tolkkurser

Hitta på sidan