Ny fortbildningskurs i Suggestopedimetoden startar på Wik i höst!

Hösten 2021 kan du som SFI-lärare, eller svensklärare med minst tre års arbetslivserfarenhet, utbilda dig i Suggestopedimetoden. Region Uppsala folkhögskola startar pilotprojekt med svenskundervisning enligt Suggestopedimetoden för s.k. språksvaga under vårterminen 2022. Därför erbjuder folkhögskolan under hösten 2021 utbildning i metoden för dig som är SFI-lärare, eller svensklärare med minst 3 års erfarenhet av undervisning.

Suggestopedimetoden är en metod som använder alla sinnen för att snabba på inlärningen. Metoden använder bland annat berättelser, fantasi, dialoger, spel, doft och smak. Läs mer om utbildningen i länken. 

 

Kontakt

Lena Ohre Arnault

Hitta på sidan