Ny fortbildningsserie för kulturskapare på Wik

Wiks folkhögskola startar i samarbete med Kulturutveckling, Region Uppsala, en ny fortbildningsserie för professionellt verksamma kulturskapare inom olika kulturområden med start hösten 2020.

Fortbildningsserien innehåller fyra olika delkurser. Du kan anmäla dig till hela kursserien eller till enstaka kurs. I fortbildningsserien ingår även en kurs i barnkonventionen för pedagoger och för dig som arbetar i pedagogiska sammanhang. Mer information och anmälan hittar du under respektive kurs.

Kontakt

Hitta på sidan