Grafisk konstutställning i Wiks slott

Startdatum 2021-11-10
Slutdatum 2021-11-10
Tid 13:00 - 17:00
Plats Wiks slott, Viks mur 29 75591 Uppsala

Grafiska sällskapet visar ett urval av grafisk konst i Tornkammaren i Wiks slott.

Collage av grafisk konst

Konstutställningen är ett samarbete mellan Grafiska sällskapet, Region Uppsala folkhögskola och Wiks slott. Fri entré. Kaffe, bullar, smörgås och dryck finns till försäljning i matsalen bredvid slottet.

Hitta på sidan