Grafisk konstutställning i Wiks slott

Startdatum 2021-11-24
Slutdatum 2021-11-24
Tid 13:00 - 17:00
Plats Wiks slott, Viks mur 29 75591 Uppsala

Grafiska sällskapet visar ett urval av grafisk konst i Tornkammaren i Wiks slott.

Grafiska sällskapet.jpg

Konstutställningen är ett samarbete mellan Grafiska sällskapet, Region Uppsala folkhögskola och Wiks slott. Fri entré. Kaffe, bullar, smörgås och dryck finns till försäljning i matsalen bredvid slottet.

Hitta på sidan