Om webbplatsen

Den här webbplatsen anpassar sig efter din skärm och är i stort sett tillgänglig enligt gällande lagkrav. Det finns hjälpmedel för till exempel uppläsning och större text. Om du vill använda dem måste du godkänna våra kakor.

Tillgänglighetsredogörelse

Region Uppsala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.