Tillgänglighetsredogörelse

En tillgänglighetsredogörelse ska finnas på alla webbplatser och beskriva exakt vad vi gjort och inte gjort för att uppnå WCAG 2.1-standarden. Om vi inte uppnått standarden per den 23 september 2020 kan vi bli föremål för vite.