Del 1. Medlemskapet

Lördag 21 november startar första delen i vår fortbildningsserie för ideella föreningar. På grund av rådande pandemi kommer kurstillfället att hållas digitalt. Anmäl dig senast den 19 november!

Vi arbetar under dagen utifrån temat hur medlemsarbetet kan hjälpa oss som kulturarrangör.

Rekrytera, Behålla & Aktivera medlemmar som kulturarrangör.

Vad innebär det att vara föreningsaktiv?

Hur kan vi arbeta på andra och nya sätt?

Vad behövs för att vi ska klara av att gå från idé till handling?

Vi utgår från Medlemsmodellens åtta steg och under dagen varvar vi teorier med övningar, diskussioner och reflektion. Vi tar avstamp i de medverkande föreningarnas verklighet och utmaningar. Vi arbetar utifrån temat hur medlemsarbetet kan hjälpa oss som kulturarrangör.

Innehåll

  •  Varför finns vi och varför ska vi ha medlemmar och bli fler?
  •  Vilka resurser har vi att jobba vidare ifrån?
  •  Hur når vi nya målgrupper?
  •  Hur tar vi tillvara engagemanget?
  •  Hur skapar vi attraktiva arbetsformer som uppmuntrar till delaktighet    och engagemang?
  •  Vad kan vi börja med konkret när vi kommer hem?

Kursledare

Annika Sundh Meiling, pedagog och Dipl. uttryckande konstterapeut. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, chefsstöd och grupputveckling inom idéburen sektor. Det konsultativa förhållningssättet, självpedagogiska metoder och balansen mellan trygghet och utmaning står ofta i fokus.

Svartvit ansiktsbild på en medleålderskvinna med kortklippt ljust hår

Tider

Klockan 09.30 – 16.00.

Pris

Fortbildningstillfälle 1, Medlemskapet är kostnadsfritt och hålls på distans. Max antal deltagare 30 stycken.

Anmälan

Kontakt