Konstnärlig utvecklingskurs 1 år

Vill du utveckla ditt konstnärliga uttryck och få en tydlig förankring i vad som krävs för att arbeta professionellt inom bild och form – sök vår konstnärliga fördjupningskurs med inriktning mot förberedelser för högre utbildning eller fördjupning I ditt eget konstnärskap.

Under den två terminer långa utbildningen kommer du få möjlighet att utveckla ditt konstnärliga uttryck och jobba löpande med analyser av dina pågående projekt. Du kommer att få en inblick i konstnärers olika roll och möjligheter i samhället och en god förankring Regionens konstliv.

Foto från konstutställning. I förgrunden en nyst med bröst i lera. I bakgrunden två tavlor.

Innehåll

Kursen tar avstamp i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhet och delaktighet är ledord som genomsyrar utbildningen och vi kommer under året arbeta med frågor som berör detta. Du kommer till viss del få undersöka hur du kan förhålla dig till detta i ditt konstnärskap.

Du kommer under året att få arbeta med ett eget valfritt projekt där du kan undersöka din egen konstnärliga process och där dina lärare är behjälpliga med hur du genomför detta från idé och skiss till färdigt projekt.

Du kommer att få arbeta med kortare projekt med olika teman.

Du kommer att få arbeta med Gestaltad livsmiljö. Hur en förhåller sig i arbetet med konst i det offentliga rummet både praktiskt och teoretiskt.

Undervisningen bygger till stor del på samtal, diskussioner, återkoppling, konstruktiv kritik och uppmuntran kring ditt arbete. Lärarna är alla verksamma konstnärer.

Du kommer att få kunskap om den kreativa sektorn och insikt i olika organisationer inom de kreativa yrkena. Vi går igenom hur du kan realiserar dina idéer och vilka möjligheter det finns att finansiera konstnärlig verksamhet i en kommersiell kontext och inom vilka fält det går att verka som bild- och formkonstnär. 

Under året kommer du få möta både nationella och internationella gästlärare och gästföreläsare samt göra gemensamma studiebesök på konstinstitutioner och museer.

Utöver de schemalagda timmarna finns ateljéer och verkstäder tillgängliga för eget arbete. Du kommer också delta i undervisning inom konsthistoria där frågeställningar kring samtidskonst med koppling till tidigare konstriktningar presenteras och diskuteras.

Under vårterminen kommer du få delta i ett mentorskapsprogram mellan kursdeltagare och flera av länets professionella konstnärer. Mentorskapsprogrammet är en bra metod för ömsesidigt utbyte och skapar också fler perspektiv till den ordinarie undervisningen. Vår förhoppning är att mentorskapsprogrammet kommer hjälpa dig till nya kontakter inför framtiden. Kontaktnät som är ovärderligt för dig som vill fortsätta din yrkesbana inom bild och form.

Profilbild på mörk, långhårig kvinna i vit rock som jobbar med papper vid ett grafikbord. Foto på keramikfigur med grön tröja och svart hår som sover i fosterställning mellan vita höghus av lera.

Kursmoment

 • Utformande och arbete med eget projekt.
 • Kursprojekt.
 • Gestaltad livsmiljö.
 • Konstteori.
 • Text och portfolio.
 • Organisationsformer inom bild och for.
 • Ekonomi, söka bidrag, intäkter, med mera.
 • Marknadsföring.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha: 

 • Utforskat din kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
 • Utvecklats individuellt genom arbete med egna projekt. 
 • Utvecklat dig i att beskriva ditt arbete i text och ord för presentationer.
 • Lärt dig organisation och om att organisera sig i grupp.  
 • Fördjupat dina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens och konstnärens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt exempelvis för Gestaltad livsmiljö.
 • Fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

Foto av målning på fötter och smalben som sticker upp över badkarskanten. På badkarskanten står rosa flaskor.
Konstverk av: Ebba Hammarlund.

Förkunskaper

Tidigare studier eller arbetslivserfarenhet inom bild och form är ett krav.

Foto av av teckningar. På fotot syns handen och bakhuvudet på en person som tecknar.
Konstverk av: Elin Norgren

Ansökan

Du som söker till utbildningen ska beskriva ett valfritt projekt eller tema som du har arbetat med den senaste tiden. Beskriv vad du förväntar dig av utbildningen och vad du skulle vilja arbeta med under året. Max 4000 tecken.

 • Namn, personnummer, adress, mailadress, mobilnummer.
 • Skicka fem arbetsprover som beskriver ditt projekt eller tema.
 • Alla arbetsprover lämnas in digitalt i JPG-format eller PDF. 
 • Samtliga bilagor får vara max 40MB.
 • Försök att ha så god bildkvalité som möjligt.
 • Personbevis.

Antagningsurval

 • Personligt brev.
 • Arbetsprover.
 • Intervju.

Tidigare studier eller arbetslivserfarenhet inom bild och form är ett krav.

Kurstid

Kursen är en heltidsutbildning som hålls på plats på Wiks folkhögskola måndag till fredag. Kursen startar den 10 januari 2022 och slutar den 16 december 2022. 

Sista ansökningsdag

Din ansökan behöver vara oss till handa senast den 31 oktober 2021. 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en deltagaravgift på 1 200 kronor per termin som täcker försäkring, kopieringskostnader och vissa gemensamma aktiviteter. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer, samt kostnad för material. Skolan tar även ut en avgift för obligatorisk lunch på 1100 kronor i månaden då vi praktiserar pedagogisk lunch. Avgiften betalas varje månad. Det finns inte möjlighet att ta bort lunchkostnaden eller att göra avdrag vid frånvaro, studieresor eller sjukdom.

Internat

Vill du bo på skolan under din utbildning kan du hyra rum på vårt internatboende i anslutning till skolan. Rum med egen toalett och dusch samt tillgång till gemensamt sällskapsrum och kök kostar 5 600 kronor i månaden inklusive frukost, lunch och middag (vardagar). Middag fredag kväll ingår inte. I närliggande byggnad finns tvättstuga och bastu där du bokar tid kostnadsfritt. Wiks folkhögskola är en drog- och alkoholfri skola vilket innebär att det råder förbud mot alkohol i skolans lokaler och på våra internat. Droger är förbjudet enligt lag. Rummet hyr du per termin med uppehåll för julledighet då många brukar resa hem. Under julledigheten är internaten stängda och ingen avgift tas ut.  

Ansökan

Sök vår ettåriga utbildning Konstnärlig utveckling här.

Länk till kursanmälan.

Kontakt

Ulf Eklund

Skolsekreterare