Fortbildningskurser för kulturskapare

Våra fortbildningskurser för kulturskapare är ett samarbete mellan Region Uppsala folkhögskola och Kulturutveckling, Region Uppsala, och riktar sig till dig som professionellt verksam kulturskapare inom olika kulturområden.

Du kan anmäla dig till flera kurser i en serie eller till enstaka kurs. I april håller vi en kurs i barnkonventionen för pedagoger och för dig som arbetar i pedagogiska sammanhang och i maj håller vi två kurser för dig som vill lära dig mer om att filma intervjuer, samtal och livesändningar. Mer information och anmälan hittar du under respektive kurs.

Filma intervjuer och samtal 6 maj

Framflyttad till augusti 2021 på grund av rådande pandemi. Nytt datum kommer inom kort. Lär dig grunderna i att filma intervju, samtal eller föreläsning med kursledare Andreas Gejke.

Filma livesändning 7 maj

Kursen är framflyttad till augusti 2021 på grund av rådande pandemi. Nytt datum kommer inom kort. Endagskurs för dig som vill lära dig grunderna för att genomföra en enklare livesändning. Vi går igenom olika lösningar för hur en livesändning kan genomföras. Kursen hålls på Wik.

Kontakt