Fortbildningskurser för kulturskapare

Våra fortbildningskurser för kulturskapare är ett samarbete mellan Region Uppsala folkhögskola och Kulturutveckling, Region Uppsala, och riktar sig till dig som professionellt verksam kulturskapare inom olika kulturområden.

Du kan anmäla dig till flera kurser i en serie eller till enstaka kurs. I april håller vi en kurs i barnkonventionen för pedagoger och för dig som arbetar i pedagogiska sammanhang och i maj håller vi två kurser för dig som vill lära dig mer om att filma intervjuer, samtal och livesändningar. Mer information och anmälan hittar du under respektive kurs.

Dansa barnkonventionen 12 april

Kurs för pedagoger och för dig som arbetar i pedagogiska sammanhang. Lär dig hur barnkonventionen kan bli en rolig och kreativ del av ditt arbete med barn och unga.

Filma intervjuer och samtal 6 maj

Lär dig grunderna i att filma intervju, samtal eller föreläsning med kursledare Andreas Gejke under en heldagskurs den 6 maj. Sista ansökningsdag 16 april.

Filma livesändning 7 maj

Endagskurs för dig som vill lära dig grunderna för att genomföra en enklare livesändning. Vi går igenom olika lösningar för hur en livesändning kan genomföras. Kursen hålls på Wik fredagen den 7 maj. Sista ansökningsdag 16 april.

Kontakt