Grafik 50%

Är du intresserad av att lära dig konstgrafik och lära dig göra en upplaga? Då är det här kursen för dig!

Innehåll

Är du intresserad av att lära dig konstgrafik och lära dig göra en upplaga? Då är denna kurs för dig!
Under den 18 veckor långa konstgrafiska kursen kommer du att få jobba i olika tekniker och uttryck. Du kommer att få prova på olika material som ger dig möjlighet att hitta den teknik som passar dig bäst. Stor fokus läggs vid att tekniken, hantverket och det konstnärliga innehållet samanbids. Genom att samtala och utbyta erfarenheter i grupp vill vi att du ska lära dig att arbeta från skiss till färdiga blad. Vi som håller kursen är konstnärer och arbetar ofta i olika konstnärliga projekt där innehållet helt och hållet styr hur det färdiga verket eller utställningen ser ut. Dessa processer är något vi tänker oss att vi kan lära dig hur du kan använda det till din konstutveckling. Här kan du hämta nya kunskaper inom teknik, material och  inspireras till nya idéer!

Förkunskaper

Inga förkunskaper i konstgrafik behövs.

Kursmoment

·        Högtryck i Linoleum

·        Djuptryck i kartong och koppar

·        Screentryck

·        Materialkunskap

·        Gemensamma genomgångar

·        Utställningsteknik

Kursmål/ syfte

·        Lär dig grunderna i olika konstgrafiska tekniker med en- och flerfärgstryck.

·        Lär dig reflektera över ditt eget arbete från skiss till färdigt tryck.

·        Förberedande kunskap för att arbeta självständigt i grafik.

·        Lär dig att presentera och berätta om ditt arbete och olika utställningstekniska lösningar.

·        Materialkunskap för hållbara val av tekniker och konstnärsmaterial.

·        Besöka museum eller utställning för att se grafik.

·        Göra en upplaga i valfri teknik som du har lärt dig under kursen.

·        Förvaring och presentation av grafisk konst.

·        Gemensam utställning som avslutning.

Kursledare

Gijs Weijer och Helena Laukkanen

Antagningskriterier

Personligt brev. Berätta om dig själv och varför du vill gå kursen i grafik och vilka förväntningar du har på kursen och ge ett exempel på vad du vill lära dig. Skicka med två - tre bilder på tidigare konst du har gjort och skriv kortfattat vad ett av verken handlar om. Skickas digitalt.

Urval

Personligt brev

Kort beskrivning av ett konstverk du har gjort.

Intervju

Kurstid

Kursen är en halvtidskurs som hålls både på Region Uppsalas folkhögskola i Wik och på Uppsala konstgrafiska verkstad i Uppsala, UKV. Kursen hålls mellan 09:00- 15:00 två dagar i veckan och är studiemedelsberättigad. Vill läsa mer än halvtid går det att kombinera den här kursen med endagskursen i Måleri/teckning 25% och eller endagskursen i skulptur 25%.

Kursstart

23 augusti.

Materialkostnader

Det kommer att finnas ett basutbud av de olika materialen som behövs att köpa vid kursstarten. Utöver bas-paketet finns möjlighet att köpa eller beställa mer eget material. Paketet innehåller t.ex.

·        Linoleum, plastskiva, kartong och kopparplåt i bestämda mått.

·        Papper för de olika teknikerna i några ark för provtryck och experiment.

·        Rit-film, plastfilm

·        Färg, grunderingar, emulsioner och förbrukningsmaterial finns att använda i verkstäderna.

Utöver bas-paketet kan kostnad för tryckpapper mm tillkomma om ca 400-1000 kr där kursdeltagarna bestämmer själv mängd och kvalitet på papper. Det är bra att ha oömma kläder och sköna inneskor.

Sista ansökningsdag

10 juni 2021 Du kommer att få besked om du har antagits till kursen i juni.

Kontakt