Naturliv år 2

Vill du fördjupa din kunskap om hur du kan leva i samspel med naturen, hur du tillverkar kläder av garvat skinn och hur du förädlar vild mat - då är det här kursen för dig! Ansökningstiden inför hösten 2021 är slut. Nästa gång du kan ansöka till kursen är våren 2022.

Naturliv år 2 är en webbaserad distanskurs på deltid, med regelbundna träffar i naturen på olika håll i landet. Kursens fokuserar på gemenskap, naturkontakt och överlevnadskunskaper, och är en fördjupande och påbyggande kurs där du kommer få möjlighet att lära dig nya moment och fördjupa dig inom olika delmoment från Naturliv år 1. Under årskurs 2 kommer du bland annat få tillverka kläder av skinn du själv garvat och korgar i olika naturmaterialkommer samt lära dig hur du kan förädla vild mat.

Fokus ligger på gemenskap och naturkontakt vilket vävs in i alla delmoment i undervisningen. Under årskurs 2 kommer du också få möjlighet att ta mer ansvar i ledarrollen, för att öva på att kunna hålla i naturlivsaktiviteter och kurser på egen hand.

Studietakt

50 %

Studietid

16 augusti 2021 – 17 juni 2022

Nivå

Gymnasial

Kostnad

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men du betalar en avgift för mat, gundmaterial och försäkring på 3 500kr för höstterminen och 3 000kr för vårterminen. Denna summa är inte återbetalningsbar, vare sig du hoppar av kursen eller missar en träff. Resekostnader och kostnader för egen utrustning tillkommer.

Ansökningstid

20 april - 16 maj.

Antagningsvillkor

Kursen passar dig som har gått Naturlivs årskurs 1, eller har liknande utbildning eller erfarenheter. Vid fler sökande än platser kommer urval göras utifrån intervju och motivation.

Kursintyg

Efter genomförd och avslutad utbildning får du som deltagare ett kursbevis  där det framgår vilka kunskaper och kompetenser du lärt dig under kursen.

Gruppindelning

Kursen är uppdelad i två grupper; Fyrfotingarna och Fjäderfäna. Kursen kommer anpassas till de deltagare som blir antagna. Detaljer kring vad kursen och träffarna kommer att innehålla kommer att skapas efterhand och anpassas efter gruppens behov och önskemål. Det är viktigt att du har möjlighet att närvara under träffarna. 

Datum Fjäderfäna

 1.  23-29 augusti (vecka)
 2. 18-24 oktober (vecka)
 3. 10-16 januari (vecka)
 4. 4-10 april (vecka)
 5. 30 maj - 5 juni (vecka)

Med reservatin för eventuella ändringar.

Datum Fyrfotingarna

 1. 19-22 augusti (torsdag-söndag)
 2. 11-17 okt (vecka)
 3. 4-7 nov (torsdag-söndag)
 4. 3-9 jan (vecka)
 5. 25 april-1 maj (vecka)
 6. 10 juni- 16 juni (vecka)

Med reservation för eventuella ändringar. 

Kursens syfte

Att skapa förutsättningar där både privatpersoner som yrkesverksamma kan utforska hur människan kan leva som en del av naturen. Det finns en växande efterfrågan kring hur vi kan skapa olika alternativa livsstilar där resurserna bygger på lokala system, och där människan ingår i ett naturligt och balanserat kretslopp. Under kursen Naturliv 2 kommer du lära dig praktiska kunskaper och få chansen att utforska frågan “Hur kan vi leva tillsammans med naturen?” i gemenskap med andra. Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare ha erfarenhet av hur du kan utöva och bygga vidare på kunskaperna på egen hand, samt leda/inspirera andra i en livsstil närmare naturen. Utbildningen kan förslagsvis användas som komplement till arbetet som naturguide, fritidspedagog, lärare, socialpedagog/behandlingspedagog eller kolloledare.

Kursens mål

 • Fördjupa kontakten med naturen och upplevelsen att du är en del av den.
 • Lära dig praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning.
 • Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper.
 • Stärka din psykiska och fysiska hälsa genom kontakt med naturen och närvaro i gemenskap.
 • Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen.

Ansökan

Kontakt

Johan Örlander

E-post: naturliv@wiksfolkhogskola.se 
Telefon: 073 678 95 54

Niklas Taliaferro

E-post: naturliv@wiksfolkhogskola.se  
Telefon: 072 036 86 82