Naturliv år 1

Vill du lära dig mer om naturen och hur du kan leva närmare den - då är det här kursen för dig! Ansökningstiden inför hösten 2021 är slut. Nästa gång du kan ansöka till kursen är våren 2022.

Naturliv år 1 har fokus på gemenskap, naturkontakt och överlevnadskunskaper. Kursen är en CSN-berättigad distanskurs på halvtid med webbaserad undervisning och gemensamma träffar i naturen en helg i månaden.

Under kursen kommer du få lära dig navigera utan karta och kompass, spåra djur, göra upp eld genom friktion, bygga skydd från naturliga material, tillverka olika redskap av naturmaterial och vara med och bygga upp och lära dig hur vi tillsammans kan skapa en hållbar kultur på naturens villkor.

Naturkontakt, naturupplevelser och gemenskap är något som vävs in i varje delmoment under kursåret. Kursen avslutas med en veckolång vildvecka, där du får möjlighet att praktisera de kunskaper du lärt dig under året.

Studietakt

Halvtid 50 %

Studietid

16 augusti 2021 – 17 juni 2022

Nivå

Gymnasial

Kursinnehåll

Kursen är en 11 månader lång utbildning på distans med 50 % studietakt. Kursen delas in i 11 olika delmoment. En gång i månaden från fredag till söndag (förutom första träffen som är torsdag till söndag) träffas vi ute i naturen med övernattning. Varje helgträff är det fokus på det kursmoment som vi arbetar med och innan/efter träffarna får deltagarna hemuppgifter och samarbetsuppgifter att arbeta med på distans. Kursen avslutas under sommaren med en vildvecka.

Kursmoment

 • Delmoment 1: Introduktion till kursen
 • Delmoment 2: Skinnfäll
 • Delmoment 3: Vilda växter - höst
 • Delmoment 4: Orientering & läger
 • Delmoment 5: Eld
 • Delmoment 6: Naturlig rörelse
 • Delmoment 7: Spårning
 • Delmoment 8: Tillvarata djur
 • Delmoment 9: Kanotpaddling och naturskydd
 • Delmoment 10: Vilda växter - vår
 • Delmoment 11: Avslutningsvecka 

Material/utrustning

Du kommer behöva köpa in grundläggande friluftsutrustning om du inte redan har det. Exempel på utrustning du behöver: sovsäck, kniv, yxa och tält/presenning.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som du förvärvat genom kursen.

Urval

 • Intervju

Kostnad

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men du betalar en avgift för mat, gundmaterial och försäkring på 3 500kr för höstterminen och 3 000 kr för vårterminen. Denna summa är inte återbetalningsbar, vare sig du hoppar av kursen eller missar en träff. Resekostnader och kostnader för egen utrustning tillkommer.

Lärare

Niklas Taliaferro - Lärare för Fyrfotingarna.

Niklas ser att en viktig del i att skapa en kultur som lever mer hållbart är att vara och leva i direkt och nära relation till vår omgivning”. “Det som står oss nära, kommer vi också att värna om”. Niklas ser att något av det viktigaste i livet är relationer, både till andra människor och till allt det som innefattas av begreppet “naturen”. Niklas har gått en 2-årig utbildning till vildmarksguide i USA och är utbildad socialpedagog/behandlingspedagog. Han är en av grundarna till föreningen Naturliv där han har jobbat som naturguide och hållit i olika kurser i 10 års tid, i allt från månadslånga kurser till teambuilding för företag och kollo/läger för barn och ungdomar. Detta är fjärde året som han jobbar som lärare/ledare på kursen Naturliv.

Johan Örlander - Lärare för Fjäderfäna

"Han brinner för det grundläggande i att vara människa, att gå på djupet in i vårt ursprung". Johan brinner för att leva i gemenskap, som en del av naturens gemenskap. Han är en av grundarna till föreningen Naturliv. Bakom sig har Johan en två årig vildmarksguideutbildning på en vildmarksskola i USA, där han även har jobbat som guide i ett år och gått fortbildning på distans kontinuerligt de senaste sju åren. Han är även en av grundarna av föreningen Wild Moon Europe, genom vilken han varit med och guidat drygt 20 månadslånga vildmarkskurser genom åren. Han har också bakgrund som viltskådningsguide i företaget Wild Sweden. Det här blir fjärde året som han är lärare/ledare för folkhögskolekursen Naturliv.

Kursens syfte

Att skapa förutsättningar för att både privatpersoner och yrkesverksamma får möjlighet att utforska hur människan kan leva som en del av naturen. Det finns en växande efterfrågan kring hur vi kan skapa olika alternativa livsstilar vars resurser bygger på lokala system, där människan ingår i ett naturligt och balanserat kretslopp. I kursen Naturliv kommer du lära dig praktiska kunskaper och du kommer också få chansen att utforska frågan “Hur kan vi leva tillsammans med naturen?” i gemenskap med andra. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha erfarenhet om hur de kan utöva och bygga vidare på kunskaperna på egen hand, samt leda/inspirera andra i en livsstil närmare naturen. Utbildningen kan förslagsvis användas som komplement till arbetet som naturguide, fritidspedagog, lärare, socialpedagog/behandlingspedagog eller kolloledare.

Kursens mål

 • Fördjupa din kontakt med naturen och uppleva att du är en del av den.
 • Lära dig praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning.
 • Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper.
 • Stärka din psykiska och fysiska hälsa genom kontakt med naturen och närvaro i gemenskap.
 • Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen.

Ansökan

Läs igenom kursplan och datum för helgträffar innan du ansöker till kursen.

Kursplan

Kursplan

Kursplanen är framtagen av Naturlivs kursledare Johan och Niklas i samarbete med Region Uppsala folkhögskola. Läs kursplanen i sin helhet här.

Gruppindelning/träffar

Kursen är uppdelad i två grupper, Fyrfotingarna och Fjäderfäna. Grupperna har olika datum för gemensamma träffar i naturen. Läs mer om gruppindelning och datum för träffar här.

Kontakt

Johan Örlander

E-post: naturliv@wiksfolkhogskola.se 
Telefon: 073 678 95 54

Niklas Taliaferro

E-post: naturliv@wiksfolkhogskola.se  
Telefon: 072 036 86 82