Gruppindelning

Kursen är uppdelad i två separata klasser, Fjäderfäna och Fyrfotingarna.

Datum för helgträffar

Fyrfotningarna och Fjärdefäna har olika kursdatum för träffar. Under samtliga träffar kommer vi att mötas ute i naturen.

Datum Fjäderfäna

 • 19-22 augusti
 • 17-19 september
 • 1-3 oktober
 • 12-14 november
 • 10-12 december
 • 21-23 januari
 • 18-20 februari
 • 18-20 mars
 • 22-24 april
 • 13-15 maj
 • 10-16 juni

Datum Fyrfotingarna

 • 26-29 augusti
 • 24-26 september 
 • 8-10 oktober   
 • 12-14 november    
 • 17-19 december    
 • 28-30 januari       
 • 18-20 februari       
 • 18-20 mars          
 • 8-10 april      
 • 6-8 maj 
 • 26 maj-1 juni
   

  Om träffarna

  Det går bra att gå denna kurs som vegetarian/vegan. Vad vi vill poängtera innan är att vissa delmoment i kursen innefattar att vi tar till vara på olika delar på ett djur samt att vi kommer att grilla/äta viltkött/fisk runt elden. Du väljer själv om du vill delta aktivt i detta eller om du endast vill se på under dessa moment.
   
  Du kommer behöva köpa in grundläggande friluftsutrustning om du inte redan har det; t.ex. sovsäck, kniv, yxa och tält/presenning.
   
  Under den avslutande vildveckan kommer vi som grupp att leva av det vi samlar och fiskar. Detta är det delmoment i kursen där du får uppleva vad de innebär att verkligen leva tillsammans med naturen - och där vi tillsammans får utöva och leva de kunskaper vi har lärt oss under det gångna året.
   
  Träffarna kommer att vara ute i naturen i mälardalen och det kommer vara möjligt att ta sig till mötesplatsen via kollektivtrafiken eller i samåkande med andra som har bil.
   
  För varje träff finns ett tema samtidigt som vi kommer att göra mycket andra saker utöver det. Under varje träff kommer vi att ha olika övningar i naturmedvetenhet och lekar. Det kommer också finnas egen tid att bara vara i naturen, med sig själv eller andra. Vardagssysslor som att samla ved, laga mat, hämta vatten mm vävs in under helgen på ett naturligt sätt för att möta våra behov.