Kursplan Naturliv 1

Webbaserad distanskurs, med en helgträff varje månad och en avslutande vecka.

Studietakt: 50 %

Studietid: 16 augusti 2021 – 17 juni 2022

Nivå: Gymnasial

Kostnad: 6500 kr

Ansökningstid: 20 april - 16 maj

Antagningsvillkor: Vid fler ansökande än platser kommer antagning utgå från personligt brev, svar på antagningsfrågor samt intervju.  Observera att vi inte har inte kapacitet att intervjua alla utan kommer att välja ut de som uppfyller antagningsvillkoren bäst till en intervju.

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat genom kursen

Naturliv är en distanskurs på deltid, 50% med fokus på gemenskap, naturkontakt och överlevnadskunskaper. I kursen ingår moment såsom; navigera utan karta och kompass, spåra djur, göra upp eld genom friktion, bygga skydd från naturliga material, naturupplevelser, tillverkning av olika redskap av naturmaterial och skapandet av en hållbar kultur på naturens villkor. Naturkontakt och gemenskap är något som vävs in i varje delmoment. Kursen avslutas med en veckolång träff, där deltagarna använder de kunskaper de förvärvat under årets lopp.

 

Kursens syfte

Att skapa förutsättningar där privatpersoner likväl yrkesverksamma kan utforska hur människan kan leva som en del av naturen. Det finns en växande efterfrågan kring hur vi kan skapa olika alternativa livsstilar vars resurser bygger på lokala system, där människan ingår i ett naturligt och balanserat kretslopp. I kursen Naturliv kommer du lära dig praktiska kunskaper och du kommer också få chansen att utforska frågan “Hur kan vi leva tillsammans med naturen?” i gemenskap med andra. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha erfarenhet om hur de kan utöva och bygga vidare på kunskaperna på egen hand, samt leda/inspirera andra till en livsstil närmare naturen. Utbildningen kan förslagsvis användas som komplement till arbetet som naturguide, fritidspedagog, lärare, socialpedagog/behandlingspedagog eller kolloledare.

Kursens mål

Fördjupa din kontakt med naturen och uppleva att du är en del av den

Lära dig praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning.

Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper.

Stärka din psykiska och fysiska hälsa genom kontakt med naturen och närvaro i gemenskap.

Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen.

 

Kursens struktur

Kursen är en 11 månader lång utbildning på distans med 50% studietakt. Kursen delas in i 11 olika delmoment. En gång i månaden från fredag kl 16:00 till söndag 16:00 (förutom första träffen som är torsdag till söndag) så är det en träff ute i naturen med övernattning. Varje träff är det fokus på det momentet. Innan/efter får deltagarna hemuppgifter och samarbetsuppgifter. Mellan varje träff håller vi undervisning med tillhörande uppgifter på distans. Kursen avslutas med en vildvecka på sommaren.

Du som deltagare kommer vid två olika träffar att vara med från fredag morgon för att förbereda lägret tillsammans med läraren.

 

Kursens delmoment

Delmoment 1: Grundkunskaper och introduktion

Delmoment 2: Skinnfäll

Delmoment 3: Vilda växter höst

Delmoment 4: Orientering & läger

Delmoment 5: Eld

Delmoment 6: Naturliv på vintern

Delmoment 7: Spårning

Delmoment 8: Tillvarata djur

Delmoment 9: Kanotpaddling & naturskydd

Delmoment 10: Vilda växter vår

Delmoment 11: Avslutningsvecka

Kursen är uppdelad i två separata klasser, Fjäderfäna och Fyrfotingarna, vilka kommer ha lite olika kursdatum. Se nedan för datum för de olika grupperna:

 

Datum Fjäderfäna

19-22 augusti
17-19 september
1-3 oktober
12-14 november
10-12 december
21-23 januari
18-20 februari
18-20 mars
22-24 april
13-15 maj
10-16 juni
 

Datum Fyrfotingarna

26-29 augusti
24-26 september 
8-10 oktober   
12-14 november    
17-19 december    
28-30 januari       
18-20 februari       
18-20 mars          
8-10 april      
 6-8 maj 
26 maj-1 juni
 
Om träffarna
 
Under samtliga träffar kommer vi att mötas ute i naturen. Vi kommer att sova i tält, under tarpar/presenningar eller i naturliga skydd och laga mat över öppen eld. Det gäller höst, vinter, vår och sommar.
 
Det går bra att gå denna kurs som vegetarian/vegan. Vad vi vill poängtera innan är att vissa delmoment i kursen innefattar att vi tar till vara på olika delar på ett djur samt att vi kommer att grilla/äta viltkött/fisk runt elden. Du väljer själv om du vill delta aktivt i detta eller om du vill se på under dessa moment.
 
Du kommer behöva köpa in grundläggande friluftsutrustning om du inte redan har det; t.ex. sovsäck, kniv, yxa och tält/presenning.
 
Under den avslutande vildveckan kommer vi som grupp att leva av det vi samlar och fiskar. Detta är det delmoment i kursen där vi får uppleva vad de innebär att verkligen leva tillsammans med naturen - och där vi tillsammans får utöva och leva de kunskaper vi har lärt oss under det gångna året.
 
Träffarna kommer att vara ute i naturen i mälardalen och det kommer vara möjligt att ta sig till mötesplatsen via kollektivtrafiken eller i samåkande med andra som har bil.
 
För varje träff finns ett tema samtidigt som vi kommer att göra mycket andra saker utöver det. Under varje träff kommer vi att ha olika övningar i naturmedvetenhet och lekar. Det kommer också finnas egen tid att bara vara i naturen, med sig själv eller andra. Vardagssysslor som att samla ved, laga mat, hämta vatten mm vävs in under helgen på ett naturligt sätt för att möta våra behov.
 

Hemuppgifter
 
Mellan träffarna kommer vi använda oss av ett onlineforum där vi kan kommunicera med varandra och där kursledarna skickar ut och ger respons på de olika uppgifterna. Vi kommer att ha hemuppgifter mellan varje träff. Hemuppgifterna kan vara allt ifrån att utföra en övning i naturen, bygga vidare på ett hantverk från en tidigare träff, svara på frågor eller ett eget projekt inom naturliv.

Uppgifterna kan till exempel redovisas genom foto, film, skrift eller i samtal med kursledare/andra deltagare. Detta är ingen akademisk utbildning där vi lägger någon vikt vid din skrivande/läsande förmåga.
 

 
Kortfattad beskrivning av varje delmoment
 

Träff 1: Intro

Grundläggande kunskaper som vi kommer använda oss av vid varje träff, för att tillgodose alla våra grundläggande behov, såsom; vildmarkshygien, vedinsamling, eldhantering, tarpuppsättning, knopar, matlagning över öppen eld samt naturlekar, lära känna varandra övningar, naturlig kommunikation och delningscirklar.

 

Träff 2: Vilda växter höst

Vi lär oss om vilda växter för mat, medicin & hantverk - hur vi kan använda dem i vardagen och i en överlevnadssituation. Fokus ligger på de växter som samlas på hösten.
.
Träff 3: Orientering & läger

Vi gör vandringar där vi övar orientering utan karta och kompass, med hjälp av naturens vägvisare. När vi kommer fram till målet lär vi oss om att hitta och bygga upp en bra lägerplats, där vi sedan bor en natt tillsammans. 
 
Träff 4: Skinnfäll

Du kommer att få lära dig om hur du skrapar och torkar ett skinn för att göra en sitt/sovfäll av det. Denna fäll kommer du att använda dig av resten av året.

 

Träff 5: Eld

Vi tillverkar bågdrillskit och lär oss om elduppgörning genom friktion.

 

Träff 6: Naturliv på vintern

Vi lär oss om att leva och vara bekväma i naturen på vintern - tex hur vi håller oss varma, lever i mörker utan el och andra utmaningar som vintertiden för med sig.

 

Träff 7: Spårning

Vi läs oss spår och tecken från våra vanligaste djur, olika spårningsbegrepp och spårningstekniker samt om konsten att spåra. 
 
Träff 8: Tillvarata djur

Vi flår, passar och styckar ett djur. Vi lär oss om hur vi tar tillvara alla delar på ett djur som mat samt hur vi skapar olika redskap/hantverk från djurets olika delar.

 

Träff 9: Kanotpaddling & skydd

Vi beger oss på en kanotfärd under vilken vi fördjupar oss inom kanotpaddling samt att färdas tillsammans i grupp med kanot. Vid ankomst till färdmålet lär vi oss bygga ett skydd av naturmaterial.

 

Träff 10: Vilda växter vår

Vi lär oss om vilda växter för mat, medicin & hantverk - hur vi kan använda dem i vardagen och i en överlevnadssituation. Fokus ligger på de växter som kommer upp på våren.
 
Träff 11: Avslutningsvecka

Tillämpning av de tidigare delmomenten under en veckas tid. Ett äventyr där vi får uppleva vad det innebär att leva av och med naturen i gemenskap med andra.

Mat

Maten kommer består av grönsaker, rotfrukter, örter, frukt/bär, nötter/frön, fett, kött/fisk samt veganska alternativ. All mat är ekologisk, gluten- och mjölkfri och kött/fisk är vilt/vildfångad.

Kostnad                                                                   

Varje träff har mat- och materialkostnader på 600kr per person, vilket totalt avrundat blir 6500kr för de 11 träffarna. Denna summa är inte återbetalningsbar, vare sig du hoppar av kursen eller missar en träff. Kostnaden är baserad på de tidigare tre läsåren och har stämt bra överens med den faktiska kostnaden såhär långt.

OBS! Skriv ditt namn i meddelandet när du överför pengar. Avgiften betalas i samband med antagning senast den 31 maj.

Lärare

Niklas Taliaferro - Lärare för Fyrfotingarna

Niklas ser att något av det viktigaste i livet är relationer, både till andra människor och till allt det som innefattas av begreppet “naturen”. Han ser att “Naturliv” är en väg in i att fördjupa dem relationerna. Genom att samlas runt en eld så väcks en ursprunglig gemenskap i oss, och när vi skapar, äter av och vistas i naturen så fördjupar vi vår relation med allt som är där. Niklas ser att de vi har en relation till, vill vi också värna om.

Han har själv levt ute i naturen, utan tändstickor, i primitiva skydd och lagat all mat runt elden under flera års tid, under alla årstider och väder. Niklas har gått en 2-årig utbildning till vildmarksguide i USA och är utbildad socialpedagog/behandlingspedagog. Han är en av grundarna till föreningen Naturliv där han har jobbat som naturguide och hållit i olika kurser i 10 års tid, i allt från månadslånga kurser till teambuilding för företag och kollo/läger för barn och ungdomar. Detta är fjärde året som han jobbar som lärare/ledare på kursen Naturliv.

Johan Örlander - Lärare för Fjäderfäna

Johan brinner för att leva i gemenskap, som en del av naturens gemenskap. Han brinner för det grundläggande i att vara människa, att gå på djupet in i vårt ursprung. Han har flera års erfarenhet av att leva i det vilda, i grupper och på egen hand – som kursdeltagare, gruppmedlem, guide, förälder och bara som sig själv. Han lever med en fot i skogen och en i samhället – och ser sig själv som en bro mellan dessa två världar. Han är en av grundarna till föreningen Naturliv, genom vilken han och andra lär ut hur vi kan leva i och av naturen. Det han brinner mest för är att nyskapa en urkultur, en gemenskap där vi lever i vildmarken, med de förutsättningar som finns för det idag. Han älskar att utforska och vandra i naturen - ett av hans smeknamn är "Går Långt".

Bakom sig har han två årslånga vildmarksguideutbildningar på en vildmarksskola i USA, där han även har jobbat som guide i ett år och gått fortbildning på distans kontinuerligt de senaste sju åren. Han är även en av grundarna av föreningen Wild Moon Europe, genom vilken han varit med och guidat drygt 20 månadslånga vildmarkskurser genom åren. Han har också bakgrund som viltskådningsguide i företaget Wild Sweden. Det här blir fjärde året som han är lärare/ledare för folkhögskolekursen Naturliv.