Suggestopeimetoden - fortbildning för SFI-lärare

Utbilda dig i Suggestopedimetoden!

Uppsala läns folkhögskola startar pilotprojekt med svenskundervisning enligt suggestopedi-metoden för s.k. språksvaga under vårterminen 2022. Därför erbjuder vi utbildning i metoden för intresserade SFI-lärare under hösten 2021.

Kontakt