Suggestopeimetoden - fortbildningskurs för SFI-lärare

Är du SFI-lärare? Fortbilda dig i Suggestopedimetoden hos oss! Region Uppsala folkhögskola startar pilotprojekt med svenskundervisning enligt suggestopedimetoden för språksvaga under vårterminen 2022. Därför erbjuder vi nu utbildning i metoden under hösten 2021.

Utbildningens innehåll

Steg 1 - Introduktion 4 dagar

På förmiddagarna Suggestopedisk kurs i italienska för nybörjare. Deltagarna får prova på metoden, får uppleva sin egen och gruppens inlärning och får fyra förmiddagarna fyllda av praktiska språkövningar att ta med till sin egen undervisning. På eftermiddagarna går vi igenom förmiddagarnas aktiviteter och teorierna bakom; Suggestologi, definition av suggestopedi, historik, förutsättningar för optimalt lärande, den suggestopediska cykeln, musikens betydelse, kamouflerad repetition, omedvetet lärande, indirekt korrigering, fiktiva identiteter, väggplanschernas funktion, det suggestopediska förhållningssättet.

Steg 2 A och steg 2 B – fördjupning och träning

Fördjupning i teori samt träning av suggestopedins olika moment. Användande av musik, drama, bild, rörelse samt suggestopediska spel, lekar, rollspel. Att skriva suggestopediska texter. Mellan de två stegen får deltagarna i hemuppgift att skapa sin fiktiva läraridentitet att redovisa med feedback från övriga deltagare och läraren på steg 2 B.

Steg 3 – Praktik och diplomering

Inför steg 3: Genomläsning av litteratur. Hemskrivning kring suggestopedi i teori och praktik, med återkoppling från läraren. Varje deltagare förbereder och presenterar en förkortad suggestopedisk cykel (introduktion, läsning till musik, körläsning, aktivering, syntes) som skickas in och godkänns.

Under steg 3: Varje deltagare genomför sin presentation med diskussioner och feedback från läraren och övriga deltagare. Diskussioner och viss kompletterande teori.

Litteratur: Suggestopedi, lärare bättre – må bättre, A Cramér, 2015, samt kopior ur Dr. Lozanovs sista bok på engelska: Suggestopedia/Reservopedia, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2009.

Kursledare

Antonello Motta, suggestopedilärarutbildare, lärare i italienska, mastersexamen i nordiska språk, samt doktorsgrad i teatervetenskap.

Anna Cramér, lärare i portugisiska och svenska. Certifierad suggestopedilärarutbildare, utbildad av suggestopedins upphovsman prof. Georgi Lozanov. Medgrundare av centret Alla sinnen. Författare till boken Suggestopedi, lära bättre – må bättre, Alla sinnen förlag och medförfattare till Hjärnvägen till inlärning, Natur och kultur.

Kursdatum

Steg 1: 30 augusti – 2 september 2021
Steg 2 A: 28 – 29 september 2021
Steg 2 B: 26 – 27 oktober 2021
Steg 3: 11-14 januari 2022

Under 12 heldagar träffas vi på Wik, utanför Uppsala. Mellan träffarna är det självstudier med inläsning. 

Kostnad

Kurs, inklusiv frukost, lunch, middag och kursbok 2 500 kr 

Kurs, inklusive helpension - vandrarhemsstandard (frukost, lunch och middag samt boende med vandrarhemsstandard) 4200 kr

Kurs, inklusive helpension - hotellstandard (frukost, lunch och middag samt boende med hotellstandard) 7400 kr 

 All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Kostnad för helpension under kurstillfällena på Wik är obligatorisk och kan inte avbokas. I kursprist ingår kurslitteratur till en kostand av 300 kr. 

Anmälan

Sök höstens fortbildningskurs här.

Länk till anmälan.