Tolkning på akutmottagning

Kursen tolkning på akutmottagning riktar sig till dig som är verksam tolk och vill utvecklas och förbättra din förmåga att tolka inom akutsjukvården och på en akutmottagning. Kursen har för avsikt att höja kunskapsnivån inom både realia och terminologin hos tolkar, för att på ett effektivt och professionellt sätt kunna möjliggöra kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient och/eller anhörig i akuta sjukvårdssituationer. 

Kursinriktning

På en akutmottagning åtgärdas endast akuta symtom och tillstånd. Kursen kommer därför att fokusera på en genomgång av de vanligast förekommande symtombilderna och tillstånden. 

Kursen kommer att innehålla material om anamnesupptagning, undersöknings- och diagnosticeringsmetoder, medicinska åtgärder, behandling och uppföljning av bland annat:

Traumatologi (ben-, muskel- och kärlskador, blödningar, med mera.)

  • Akuta tillstånd och symtom från rörelseapparaten (lumbago, med mera).
  • Akuta tillstånd som rör cirkulationsapparaten (hjärt- och kärl, cerebrovaskulära tillstånd, tromboser med mera).
  • Akuta tillstånd som rör andningsapparaten (krupp, falsk krupp, KOL, astma, med mera).
  • Symtombilder som uppkommer akut rörande inre organ (njursten, gallsten, med mera).
  • Akuta allergiska reaktioner.

Kursen omfattar 40 timmar, varav 30 timmar består av realia och 10 timmar språkhandledning, fördelade på två kurshelger.

Realialärare

Angela Öhrman sjuksköterska, barnmorska samt tolkpedagog.

Kurstillfällen

18-20 september och 11-13 december. Kurshelgerna startar klockan 15.00 på fredagen och avslutas klockan 16:45 på söndagen.
18-20 september och 11 december studerar du realia, 12-13 december studerar du språkhandledning.

Behörighet

Behörig till kursen är personer som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar.
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis.
  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år.

Kostnad

600 kronor för endast deltagande i kursen inklusive lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag.

Anmälan

Anmälan görs genom digitalt anmälningsformulär längre ner på denna sida. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas i anmälan. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.

Sista anmälningsdag 31 augusti

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt

Martin Svanström

Ansvarig tolkkurser

Ulf Karlsson

Administratör