Fördjupningskurs i straffrätt 2020

En fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk. Vi träffas under tre kurshelger med start den 20 november.

Kursen kommer att behandla de avsnitt ur "Juridik påbyggnadskurs" som ingick i den gamla grundutbildningen, men som tagits bort i den nya grundutbildningen. Dessutom kommer kursen att fördjupa sig ytterligare i vissa delar samt innehålla en del nya moment.

Kursinnehåll

  • Brotten
  • Brottmålsprocessen
  • Straffen och påföljderna
  • Straffens principer
  • Brottens uppbyggnad
  • Rättsprocessen från brott till straff


Kursen omfattar 60 timmar varav 40 timmar realia och 20 timmar språkhandledning, fördelade på tre kurshelger.

Kurstider

Realia 20-22 november 2020 samt 4-6 december 2020, språkhandledning 18-20 december 2020.

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är du som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis

  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år

Kostnad

600 kr för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under alla tre kurshelger.

Boende

Boendet på Wik kostar 200 kr per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard  inklusive frukost. Anmälan för boende under de tre kurshelgenerna gör du på samma blankett som kursanmälan. 

Sista anmälningsdag: 31 oktober

Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär här nedanför. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas anmälan. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.

 

Kontakt

Martin Svanström
Tolkkursansvarig

martin.svanstrom@regionuppsala.se
018 611 66 58

 

Ulf Karlsson
Tolkkursadministratör

ulf.m.karlsson@regionuppsala.se
018 611 66 71