Fördjupningskurs - tolkning inom psykiatrin

Är du redan verksam som tolk men vill fördjupa dina kunskaper inom psykiatri är det här kursen för dig.

Innehåll

Psykiatriska sjukdomar är bland de svåraste att diagnosticera, eftersom det saknas kvantitativa mätmetoder.

Som tolk har man en mycket viktig roll när man tolkar inom psykiatrin. Då patienten många gånger inte har någon klar verklighetsuppfattning, är det mycket viktigt med exakthet och följsamhet i tolkningen för att sjukvårdspersonalen skall få bästa förutsättningarna för rätt diagnossättning och behandling. Kursens mål är att förmedla fördjupade kunskaper och insikter i psykiatriska sjukdomar och tillstånd samt utöka tolkens terminologiresurser inom området psykiatri. 

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på två kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola. Första kurstillfället är den 23-25 oktober och det andra kurstillfället  6-8 november.

Kostnad

600 kr för endast deltagande i kursen inklusive lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag under två kurshelger.


Boende

Boendet på Wik kostar 200 kr per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard inklusive frukost. Anmälan för boende under de tre kurshelgenerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan.

Sista ansökningsdag 11 oktober


Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär här nedanför. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas anmälan. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.

Kontakt

Martin Svanström