Preparandkurs AT 2

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 7 maj.

Kursens syfte är att förbereda tolkar för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Deltagare ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Kursinnehåll

  • Repetition och uppdatering av den realia och terminoligi som ingår i grundutbildningens delkurser i Samhällstolkning, Sjukvårdstolkning, Juridik för tolkar och Migrationstolkning.

  • Kursen innehåller också förberedelser i allmän språkfärdighet i Svenska samt Tolketik och Tolkningsteknik.

Kursen omfattar 125 timmar varav 25 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola. Datumen för kurshelgerna är 7-9 maj, 21-23 maj, 4-6 juni, 20-22 augusti och 27-29 augusti. Varje kurshelg börjar på fredagar kl. 15.00 och avslutas på söndagar kl. 17.00.

Förkunskapskrav

Kursen riktar sig till redan verksamma tolkar, där behörighet ska styrkas med intyg från tolkförmedling. Företräde ges i första hand till redan grundutbildade tolkar (grundutbildning som står under tillsyn av MYh), och i andra hand till tolkar med minst två godkända kurser ur samma utbildning.

Kostnad

600 kr för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga kurshelger.

Boende

Boendet på Wik kostar 200 kr per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de fem kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan. 

Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär här nedanför senast 18 april. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan. 

 

Sök till preparandkurs A2 här.

Länk till ansökningsformulär.

Kontakt

Martin Svanström
Tolkkursansvarig

martin.svanstrom@regionuppsala.se
018 611 66 58

 

Ulf Karlsson
Tolkkursadministratör

ulf.m.karlsson@regionuppsala.se
018 611 66 71