Preparandkurs RT

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk (RT). Kursen är uppdelad på fyra kurshelger och ges på plats på Wik, Region Uppsala folkhögskolas folkhögskola.

Kursens syfte är att förbereda auktoriserade tolkar för Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk (RT). Deltagare ska efter genomgången kurs ha förbättrat sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i provet för speciell kompetens, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Den som vill delta i Preparandkurs RT ska vara auktoriserad tolk. Tolken ska också ha för avsikt att gå upp i Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk vid nästkommande tillfälle.

Kursinnehåll

  • Repetition och uppdatering av den realia och terminoligi som ingår i grundutbildningens delkurser Juridik för tolkar och Migrationstolkning samt fördjupning i juridik.
  • Kursen innehåller även tolketik- och tolkningsteknik och råd i hur man utvecklar sin färdighet i muntlig framställning i samband med realiaförhör.

Kursen omfattar 100 timmar varav 25 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola. Datumen för kurshelgerna är 20-22 augusti, 27-29 augusti, 10-12 september och 17-19 september. Varje kurshelg börjar på fredagar klockan 15 och avslutas på söndagar klockan 17.

Förkunskapskrav

Endast redan auktoriserade tolkar äger tillträde till kursen.

Kostnad

600 kronor för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga kurshelger.

Boende

Boendet på Wik kostar 200 kronor per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de fyra kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan. 

Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär här nedanför senast 1 augusti. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

martin.svanstrom@regionuppsala.se

018 611 66 58

Laura Betnér

Tolkkursadministratör

laura.betner@regionuppsala.se   

018 611 66 71