Tolkning inom beroendeproblematik

Är du verksam tolk och vill höja din förståelse och kunskapsnivå inom området beroendeproblematik? Delta i kursen som går under en helg den 15-17 oktober.

Kursen vänder sig till verksamma tolkar för att höja förståelsen och kunskapsnivån i både realia- och terminologikunskaper inom området beroendeproblematik. Temat är mycket aktuellt i dagens samhälle.

Kursen är områdesöverskridande och tar upp både medicinska, psykologiska, sociala och juridiska aspekter inom temat beroendeproblematik. Kursen behandlar grundläggande kunskap om hur alkohol, narkotika, dopning och spel kan påverka hjärnans belöningssystem och utvecklas till ett beroende. Missbruksdroger såsom alkohol, opiater, centralstimulantia, cannabis, hallucinogener och dopningspreparat belyses utifrån dess likheter och skillnader i påverkan på hjärnan och beteendet. Kursen tar även upp spelberoende, berör individuella skillnader i sårbarhet för drogberoende samt behandling av drog- och alkoholberoende.  

Kursinnehåll

  • Homeostas.
  • Hjärnans belöningssystem.
  • Beroendemekanismer.
  • Droger, kategorier samt verknings- och effektskillnader.
  • Internetdroger.
  • Aktuell lagstiftning i Sverige.
  • Hjälpinsatser inom socialtjänsten.
  • Aktuell terminologi inom området.

Kursen omfattar 20 timmar varav 7 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Kursen ges under en kurshelg på Wiks folkhögskola 15-17 oktober. Kurshelgen börjar på fredag klockan 15 och avslutas på söndag klockan 17.

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till verksamma tolkar.

Kostnad

600 kronor för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under kurshelgen.

Boende

Boendet på Wik kostar 200 kronor per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de kurshelgen gör du på samma digitala blankett som kursanmälan. 

Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär som här nedanför senast 19 september. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

martin.svanstrom@regionuppsala.se

018 611 66 58

Laura Betnér

Tolkkursadministratör

laura.betner@regionuppsala.se  

018 611 66 71