Tolkning inom psykiatri

Är du verksam tolk och vill öka dina kunskaper inom psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Då är detta kursen för dig! Kursen är uppdelad på två kurshelger med start 8 oktober 2021.

Kursens syfte är att utrusta tolkar med grundläggande kunskaper om de flesta förekommande psykiatriska sjukdomarna och tillstånden, och den nödvändiga terminologin som hör till. 

Kursinnehåll

Förutom en genomgång av de vanligaste psykiatriska sjukdomarna och tillstånden hos barn och vuxna behandlas även: 

 • Anorexi.
 • Bipolär sjukdom.
 • Depression.
 • Fobier.
 • Förvirring.
 • Krisreaktioner.
 • Panikångest.
 • Olika former av psykoser.
 • Stressyndrom.
 • Tvångssyndrom.
 • Utmattningssyndrom.

Under kursen kommer tolkarna att arbeta i grupper med patientfall, samt att få språkhandledning för att bli utrustade med den nödvändiga terminologin. 

Kursen omfattar 40 timmar varav 14 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Datumen för kurshelgerna är 8-10 oktober och 22-24 oktober. Varje kurshelg börjar på fredagar klockan 15 och avslutas på söndagar klockan 17.

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är verksamma tolkar, där behörighet ska styrkas av intyg från tolkförmedling. Företräde till kursen ges till:

 1. Auktoriserade tolkar.
 2. Grundutbildade tolkar.
 3. Tolkar som varit verksamma i minst fem år.

Kostnad

600 kronor för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga tre kurshelger.

Boende

Boendet på Wik kostar 200 kronor per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de tre kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan. 

Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär som finns här nedanför senast 19 september 2021. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan. 

Anmälan öppnar under våren 2021.

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

martin.svanstrom@regionuppsala.se

018 611 66 58

Laura Betnér

Tolkkursadministratör

laura.betner@regionuppsala.se   

018 611 66 71