Tolkning på akutmottagning

Kursen är inställd på grund av rådande pandemi. Denna kurs riktar sig till aktiva tolkar som vill höja sin kunskaper inom tolkning på akutmottagning. Vi träffas under två kurshelger på Wik med start den 5 mars.

Kursen syftar till att höja kunskapsnivån i både realia och terminologi hos aktiva tolkar, för att på ett effektivt och professionellt sätt kunna möjliggöra kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient/patientanhörig i akuta sjukvårdssituationer. 

Kursinriktning

På en akutmottagning åtgärdas endast akuta symtom och tillstånd. Kursen kommer därför att fokusera på en genomgång av de vanligast förekommande symtombilderna och tillstånden. 

Kursen kommer att innehålla material om anamnesupptagning, undersöknings- och diagnosticeringsmetoder, medicinska åtgärder, behandling och uppföljning av bland annat:

  • Traumatologi (ben-, muskel- och kärlskador, blödningar, med mera).
  • Akuta tillstånd och symtom från rörelseapparaten (lumbago, med mera).
  • Akuta tillstånd som rör cirkulationsapparaten (hjärt- och kärl, cerebrovaskulära tillstånd, tromboser med mera).
  • Akuta tillstånd som rör andningsapparaten (krupp, falsk krupp, KOL, astma, med mera).
  • Symtombilder som uppkommer akut rörande inre organ (njursten, gallsten, med mera).
  • Akuta allergiska reaktioner.

Kursen omfattar 40 timmar, varav 30 timmar består av realia och 10 timmar språkhandledning, fördelade på två kurshelger.

Realialärare

Angela Öhrman sjuksköterska, barnmorska samt tolkpedagog.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på två kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola. Datumen för kurshelgerna är 5-7 mars och 19-21 mars. Kurshelgerna startar klockan 15.00 på fredagar och avslutas klockan 17:00 på söndagar.

Behörighet

Behörig till kursen är personer som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar.
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis.
  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år.

Kostnad

600 kronor för endast deltagande i kursen inklusive lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag.

Boende

Boende på Wik kostar 200 kr per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de två kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan.

Anmälan

Anmälan görs genom digitalt anmälningsformulär längre ner på denna sida. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas i anmälan. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan. Sista anmälningsdag är den 14 februari.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt

Martin Svanström

Ansvarig tolkkurser

Ulf Karlsson

Administratör