Yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Välkommen till Wiks folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk. Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Tolkkursadministrationen har semesterstängt vecka 29-32 sommaren 2021.

Vi är klara med antagningsarbetet inför yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk med start 22 mars 2021. Kursen är fullsatt och vi ser fram emot utbildningsstart. Ansökan till nästa utbildning öppnar i maj 2022.

Kontakttolk - 3 nätbaserade terminer

Yrkeshögskoleutbilningen till kontakttolk i somaliska, arabiska och tigrinja på Wiks folkhögskola startar hösten 2022 och pågår under 3 terminer. Utbildningen är en heltidsutbildning och ges på distans med närträffar på Wik varje månad. Distansundervisningen sker med hjälp av en nätbaserad utbildningsplattform. Varje studerande får utbildning i tekniken vid utbildningsstart och support finns att tillgå under hela utbildningen. Om du inte har egen dator finns möjlighet att låna en dator från skolan.

YH-poäng och högskoleexamen

Under närträffarna avslutas och examineras en kurs, och kommande kurs introduceras. Utbildningens omfattning räknas i YH poäng. För heltidsstudier innebär det 5 YH poäng/vecka. Denna utbildning är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Under utbildningen kommer det att vara återkommande gemensamma träffar för att du som läser hos oss ska ha möjlighet att träna i den kommande yrkesrollen.

Om kontakttolkyrket

Kontakttolkyrket är ett varierande och viktigt arbete, där du bland annat kan arbeta åt myndigheter och kommuner eller driva eget företag. I rollen kan du tolka på plats, via telefon eller video. Video- och telefontolkning har blivit allt vanligare.
Kursinnehåll

Under tre terminer kommer du att läsa följande kurser:

Kursinnehåll

 • Interkulturell kommunikation. 
 • Juridik för tolkarLärande i arbete
  (dina teoretiska kunskaper få du möjlighet
  att praktisera under handledning).
 • Migrationstolkning.
 • Psykiatri för tolkar.
 • Rättsmedicin.
 • Sjukvårdstolkning.
 • Språkfärdigheter i svenska.
 • Tolken i samhället.
 • Tolketik och tolkningsteknik.
 • Tolkning med modern teknik.
 • Individuellt examensarbete.

Behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara minst gymnasienivå och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket. För att vara behörig till utbildningen krävs att du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta krävs särskilda förkunskaper Svenska 2(B) eller Svenska som andra språk2 (B), 100p.

Urval

Vi har ett begränsat antal studieplatser, urval kommer göras baseras på språkkunskaper. 

Studiemedel

Utbildningen är CSN berättigad. 

Ansökan

Ansökan till nästa utbildning med start hösten 2022 öppnar i maj 2022.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk på Wiks folkhögskola. Framtagandet av utbildningen har skett i nära samarbete med arbetslivet. Representanterna för näringslivet ser ett stort behov av denna kontakttolkutbildning då efterfrågan på utbildade tolkar i arbetslivet är stort. Beviljandet av Yrkeshögskoleutbildningar görs av Myndigheten för yrkeshögskolan och bedöms utifrån arbetslivets behov, detta innebär mycket goda chanser att få arbete efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning. Mer information hittar du på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Utbildningsplan för Yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk i arabiska, somaliska och tigrinja.

Länk till utbildningsplan.

Här hittar du lagar och förordningar som reglerar Yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk och andra utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för.

Länk till lagar och förordningar hos Myh.

Ledningsgrupp

På den här sidan hittar du Region Uppsala folkhögskolas ledningsgrupp för Yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk.

Information för dig som studerar hos oss.

På den här sidan hittar du som studerar hos oss mer information om dina studeranderättigheter, GDPR och skolans förhållningsregler.

Kontakt

Rutger Zachau