Kontakttolk

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Välkommen till Wiks folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk. Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen.

Bild på Yrkeshögskolans logga i svart, vitt och gult med texten Yh yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbilningen till kontakttolk i somaliska, arabiska och tigrinja på Wiks folkhögskola startar den 22 mars 2021 och pågår under 3 terminer. Utbildningen är en heltidsutbildning och ges på distans. Distansundervisningen sker med hjälp av en nätbaserad utbildningsplattform. Varje studerande får låna en dator och får utbildning i tekniken vid utbildningsstart. Support finns att tillgå under hela utbildningen. Under utbildningen sker månatliga närträffar på Wik. Under närträffarna avslutas och examineras en kurs, och kommande kurs introduceras. Utbildningens omfattning räknas i YH poäng. För heltidsstudier innebär det 5 YH poäng/vecka. Denna utbildning är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Under utbildningen kommer det att vara återkommande gemensamma träffar för att du som läser hos oss ska ha möjlighet att träna i den kommande yrkesrollen. 

Fyra personer sitter bredvid varandra i Wiks folkhögskolas aula.Om kontakttolkyrket

Kontakttolkyrket är ett varierande och viktigt arbete, där du bland annat kan arbeta åt myndigheter och kommuner eller driva eget företag. I rollen kan du tolka på plats, via telefon eller video. Video- och telefontolkning har blivit allt vanligare.

Foto på böcker som ligger i en staplad hör. En grön bok med texten arabiska i svart ligger överst.Kursinnehåll

Under tre terminer kommer du att läsa följande kurser:

 • Introduktionskurs 
 • Interkulturell kommunikation 
 • Juridik för tolkar
 • Lärande i arbete (dina teoretiska kunskaper få du möjlighet att praktisera under handledning) 
 • Migrationstolkning 
 • Psykiatri för tolkar 
 • Rättsmedicin 
 • Sjukvårdstolkning 
 • Språkfärdigheter i svenska 
 • Tolken i samhället 
 • Tolketik och tolkningsteknik 
 • Tolkning med modern teknik 
 • Individuellt examensarbete 
   

En man och en kvinna sitter vid ett bord i skolans bibliotekMyndigheten för yrkeshögskolan 

Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk på Wiks folkhögskola. Framtagandet av utbildningen har skett i nära samarbete med arbetslivet. Representanterna för näringslivet ser ett stort behov av denna kontakttolkutbildning då efterfrågan på utbildade tolkar i arbetslivet är stort. Beviljandet av Yrkeshögskoleutbildningar görs av Myndigheten för yrkeshögskolan och bedöms utifrån arbetslivets behov, detta innebär mycket goda chanser att få arbete efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning. Mer information hittar du på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Informationsmöte

Vill du veta mer om vår Yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk är du varmt välkommen att delta i något av våra digitala informationsmöten om utbildningen. 

Datum för våra digitala inforamtionsmöten är:

 • 21/12 kl 13
 • 11/1 kl 15
 • 14/1 kl 15
 • 20/1 kl 16

Anmäl dig till det informationsmöte du vill delta i på e-post: wiks.yrkeshogskola@regionuppsala.se 

I anmälan behöver du ange datum på den informationsträff du vill delta i, den e-postadress som du vill bli kontaktad på och det tolkspråk du talar. 

Suddig bild på en hand som håller i en penna. I bakgrunden syns kompendier med text.Behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara minst gymnasienivå och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket. För att vara behörig till utbildningen krävs att du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta krävs särskilda förkunskaper Svenska 2(B) eller Svenska som andra språk2 (B), 100p.

Urval

Vi har ett begränsat antal studieplatser, urval kommer göras baseras på språkkunskaper. 

Studiemedel

Utbildningen är CSN berättigad. 

Sista ansökningsdag

24 januari 2021 

Antagningsbesked

Besked om antagning till utbildningen ges den 17 februari 2021.
Nästa antagningsomgång är planerad september 2022 

Ansökan

Sök vår yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk här.

Länk till ansökningsformulär

Här hittar du som kursdeltagare mer information om studeranderättigheter, skolans internatboende, regler, GDPR med mera.

Länk till information för dig som studerar hos oss

Kontakt

Rutger Zachau
Utbildningsledare

E-post: wiks.yrkeshogskola@regionuppsala.se
Telefon: 018 617 44 19