Lär dig använda lie och skapa din egen slåtteräng

Nybörjarkurs i lieslåtter för dig som vill lära dig använda lien hemma i din egen trädgård eller på din arbetsplats. Genom att skapa en äng så kan du göra en insats för den biologiska mångfalden och samtidigt bli kulturbärare genom att använda lien som redskap.

Under kursen går vi igenom grunderna i hur man hanterar en lie och du som deltar på kursen kommer att få låna en lie under dagen. Under kursen kommer vi att varva ängsteori med praktiska övningar, men fokus ligger på att lära sig att hantera lien på bästa sätt. Det som vi slår kommer vi att räfsa ihop och lägga i högar. Vi kommer att hålla till på gräsytorna runt slottet.

Kursledare Catharina Österman

Catharina Österman är naturvårdare och utbildad inom natur och landskapsvård på Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av ängsskötsel. Catharina brinner för den biologiska mångfalden och hur vi på enkla sätt kan bidra till att bevara naturen och de växter och djur som vi har omkring oss. Hon har egen firma och arbetar med praktisk naturvård, beskärning av fruktträd och håller kurser i lieslåtter. Catharinas kollega Veronica Holm, som är utbildad inom ängs- och naturvård kommer också att hjälpa till på kursdagen.

Dagens program

Söndag den 3 juli samlas vi klockan 10 vid Stenhuset intill Wiks slott. Vi startar med att prata om ängar och liens utformning, teknik och historiska användning. Efter det börjar vi slå på kort gräs för att få in rörelserna och tekniken.

Lunchen serveras sedan i restaurangen på Wiks slott. Efter lunch ägnar vi oss åt att fortsätta slå gräsytorna runt slottet, de som vill får börja räfsa ihop gräset och lägga i högar. Deltagarna kommer även att få lära sig att knacka och bryna lien så att den håller sig vass under en hel slåtterdag.

På eftermiddagen fikar vi på ängen. Då kommer det finnas tid för frågor och diskussioner. klockan 16 avslutar vi och sammanfattar dagen. 

Att tänka på

Ta med dig kläder efter väder och bekväma skor, vattenflaska, hatt, solglasögon och handskar. En filt eller sittunderlag kan vara bra att ha när vi fikar på ängen.

Pris för kursen

Priset för kursen är 990 kronor per person inklusive lunch och fika.

Anmälan till kurs i lieslåtter

Kontakt

Wiks slott