Beskärningskurs

Är du nybörjare och vill lära dig hur du tar hand om dina fruktträd på bästa sätt?

Tid och plats

16-17 mars 2024.

Kursinnehåll

Du kommer att lära dig hur du tar hand om beskärningsskadade träd, helt obeskurna träd eller nyplanterade träd . Vi kommer att varva teori med praktiska övningar i Wiks äppellund. Vi kommer även att behandla beskärning av prydnadsbuskar som syren och schersmin.

Redskap finns att låna, men ta gärna med dig sekatör och beskärningssåg om du har. Mycket undervisning sker utomhus så ta med dig oömma kläder efter väder.

Kostnad

Med boende och helpension 3 810 kronor.
Utan boende med lunch och fika 2 795 kronor.

Om kursledare Per Axell

Per Axell har lång erfarenhet som trädgårdsmästare. Per är engagerad i Pomologiska sällskapet och har bland annat varit med och skapat Linnéträdgården samt Wiks trädgårdar. 

Anmälan till bekärningskurs

Frågor och information om kursen

Kursledare Per Axell

Mejla Per

Ring Per 076-231 73 35