Marknader

Wiks slott brukar arrangera två välbesökta marknader varje år. Normalt äger skördemarknaden rum tredje söndagen i september medan julmarknaden brukar infalla en lördag tidigt i december. Också andra evenemang arrangeras på Wik med slottet som arrangör eller medarrangör.

I år är skördefesten inställd på grund av coronapandemin.