Viktigt meddelande från smittskyddsläkaren

Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

Följ fem viktiga råd för att minska smittspridningen.

Näin politiikka toimii

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto (regionfullmäktige) on korkein päättävä elin. Valtuusto päättää yleisistä asioista, joilla on suuri taloudellinen merkitys Region Uppsalalle.

Aluehallitus

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen (regionstyrelse). Aluehallitus johtaa ja koordinoi Region Uppsalassa tehtävää työtä ja valvoo muita hallintoelimiä ja lautakuntia.

Hallintoelimet ja lautakunnat

Tekevät päätöksiä vastuualueidensa asioista ja voivat laatia aluevaltuustolle ehdotuksia yleisen tason kysymyksissä.

Valiokunnat, valmistelukunnat ja neuvokset

Työskentelevät kukin omalla vastuualueellaan. Ne valmistelevat ja esittelevät asioita aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Alueneuvokset

Alueneuvosten (regionråd) vastuulla on valmistella ja tuoda asiat poliittisten toimielinten päätettäväksi. Neuvokset ovat puolueiden nimeämiä ja aluevaltuuston valitsemia.

Tarkastajat

Regionrevisionen on itsenäinen tarkastuselin, joka valvoo, että Region Uppsalan toimintaa harjoitetaan valvotusti ja taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kontakt

Christina Dahlmann

Stabschef