Näin politiikka toimii

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto (regionfullmäktige) on korkein päättävä elin. Valtuusto päättää yleisistä asioista, joilla on suuri taloudellinen merkitys Region Uppsalalle.

Aluehallitus

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen (regionstyrelse). Aluehallitus johtaa ja koordinoi Region Uppsalassa tehtävää työtä ja valvoo muita hallintoelimiä ja lautakuntia.

Hallintoelimet ja lautakunnat

Tekevät päätöksiä vastuualueidensa asioista ja voivat laatia aluevaltuustolle ehdotuksia yleisen tason kysymyksissä.

Valiokunnat, valmistelukunnat ja neuvokset

Työskentelevät kukin omalla vastuualueellaan. Ne valmistelevat ja esittelevät asioita aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Alueneuvokset

Alueneuvosten (regionråd) vastuulla on valmistella ja tuoda asiat poliittisten toimielinten päätettäväksi. Neuvokset ovat puolueiden nimeämiä ja aluevaltuuston valitsemia.

Tarkastajat

Regionrevisionen on itsenäinen tarkastuselin, joka valvoo, että Region Uppsalan toimintaa harjoitetaan valvotusti ja taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kontakt biträdande förvaltningsdirektör

Christina Dahlmann

Biträdande förvaltningsdirektör