Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, kommuner, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

2022-12-05 Pressmeddelande
IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Till föreläggandet kopplades ett vite om 20 miljoner kronor. Kammarrätten har nu upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.
2022-11-28 Nyheter
2022-11-24 Nyheter
2022-11-22 Pressmeddelande
2022-11-21 Nyheter
2022-11-14 Pressmeddelande
Nu har Uppsala län över 400 000 invånare. Det visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet. Antalet invånare väntas fortsätta öka kommande år enligt Region Uppsalas befolkningsprognos.