Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, kommuner, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

2024-04-24 Pressmeddelande
2024-04-23 Pressmeddelande
2024-04-23 Pressmeddelande
Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.
2024-04-19 Nyheter
2024-04-17 Pressmeddelande
Region Uppsala aktiverade den 17 april regional stab med anledning av Kommunals strejkvarsel. När strejken avblåsts har regionen valt att lämna stabsläget. Vårdförbundets varsel om blockad mot över- och mertid samt nyanställning från och med den 25 april står fortfarande kvar och förhandlingar pågår.
2024-04-17 Pressmeddelande
Med anledning av Kommunals lagda varsel om strejk och Vårdförbundets varsel om blockad har Region Uppsala aktiverat stabsläge från och med den 17 april.