Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, kommuner, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

2024-05-24 Pressmeddelande
Efter fyra veckor med blockad gör Region Uppsala bedömningen att konsekvensen för delar av vården är så allvarlig att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat transporten av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård och akuta hjärtoperationer. Regionen har därför skickat en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Region Uppsala.
2024-05-21 Nyheter
2024-05-21 Pressmeddelande
Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.
2024-05-20 Pressmeddelande
2024-05-16 Pressmeddelande
Region Uppsala lanserar Upptäck Wik - en interaktiv karta som bjuder in invånarna att uppleva och utforska historien, naturen och kulturen i Wikområdet. Tjänsten är tillgänglig från och med den 18 maj via Region Uppsalas webbplats.
2024-05-08 Pressmeddelande
Andelen hyrpersonal minskar snabbt i Region Uppsalas hälso- och sjukvård. Samtidigt ökar antalet anställda.