Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, kommuner, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

2022-06-30 Pressmeddelande
Region Uppsala ska ta fram en genomförandeplan för införandet av ett tak för antalet listade patienter per läkare inom primärvården. Uppdraget ska återrapporteras till vårdstyrelsen senast i december 2022. Detta beslutade vårdstyrelsen vid ett extrainsatt möte.
2022-06-21 Pressmeddelande
2022-06-20 Pressmeddelande
2022-06-20 Pressmeddelande
2022-06-20 Pressmeddelande
Patrik Häggstrand blir ny direktör för Region Uppsalas förvaltning Fastighet och service efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.
2022-06-16 Pressmeddelande
Författaren och före detta fristadsförfattaren i Östersunds kommun Suzanne Ibrahim har utsetts till årets stipendiat för ett nytt vistelsestipendium – Dagermanland – i Älvkarleby 26/6–1/7. Det är första året som residenset genomförs i Region Uppsalas regi med projekt Växelspel. I stipendiet ingår förutom boende i en naturnära miljö nära Dagermans uppväxt även kunskapsöverföring om Dagermans liv och författarskap.