Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, kommuner, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

2022-07-18 Nyheter
Den tidigare rapporterade störningen hos SOS-alarm gällande larmnumret 112 är nu åtgärdad.
2022-07-01 Pressmeddelande
Region Uppsala överklagar IVO:s beslut om att Akademiska sjukhuset måste ha minst 612 tillgängliga vårdplatser senast den 15 september. Ärendet blir nu en fråga för Förvaltningsrätten.
2022-07-01 Pressmeddelande
Pandemin är inte över. I Uppsala har man sett en ökning av virushalterna i avloppsvatten och fler patienter söker nu sjukhusvård på grund av covid-19. I kombination med det ansträngda vårdplatsläget på Akademiska sjukhuset och för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vården återinför Region Uppsala striktare smittskyddsrutiner.
2022-07-01 Pressmeddelande
Louise Hamark blir ny direktör för Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa, efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.
2022-06-30 Pressmeddelande
Region Uppsala ska ta fram en genomförandeplan för införandet av ett tak för antalet listade patienter per läkare inom primärvården. Uppdraget ska återrapporteras till vårdstyrelsen senast i december 2022. Detta beslutade vårdstyrelsen vid ett extrainsatt möte.
2022-06-21 Pressmeddelande