Länk till programportalen

Du hittar länken till programportalen i sidfoten nedan. Klicka på "För personal i Region Uppsala".

Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, organisationer, företag och förtroendevalda.
En person är på jobbintervju.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

Covid -19 ökar i Uppsala län: ”Oroande utveckling”

2020-09-30
Under den senaste veckan har covid-19 ökat i Uppsala län. Fler av dem som tar prov för covid-19 visar sig ha infektionen och fler patienter vårdas för covid-19 på Akademiska sjukhuset.

Vårdcentrum i Tierp genomförs

2020-09-29
Ännu ett steg för ett nytt vårdcentrum i Tierp 2021 har tagits. Idag gav regionstyrelsen ett uppdrag till regiondirektören att starta ett projekt för att genomföra detta, med en återrapport i december.

Region Uppsala tar hjälp av SVA för covid-19-analyser

2020-09-24
Region Uppsalas eget laboratorium vid Akademiska sjukhuset har slagit i taket för kapaciteten att analysera prov för pågående covid-19-infektion. Nu tar Region Uppsala hjälp av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Fyra områden ryms i ny inriktning för Wiks folkhögskola

2020-09-24
Kultur, språk, natur och hälsa. Det blir de fyra områdena i Wiks folkhögskolas profil. Det är en mer flexibel inriktning än tidigare, men också en inriktning som skapar plats för nya estetiska utbildningar. Detta beslutade en enig kulturnämnd när de idag antog den nya inriktningen för Wiks folkhögskola.

Kombinationsresor med cykel lyfts fram i nya trafikförsörjningsprogramme

2020-09-23
Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska förstärkas, så att det blir lättare att ta sig hela resan från dörr till dörr. Det är en av nyheterna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, som antogs av regionfullmäktige idag.

Region Uppsala vill införa mobil psykiatrisk akutverksamhet

2020-09-22
Akademiska sjukhuset ska ta fram ett förslag till en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.