Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, kommuner, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

2022-05-24 Pressmeddelande
På tisdagen presenterades utvecklingsplanen för en ny centralstation i Uppsala och överlämnades till respektive ordförande för kommunstyrelsen och regionstyrelsen. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och den anslutande stadskärnan.
2022-05-19 Pressmeddelande
Nu är det klart att Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder till spårväg som man ansökt om från Trafikverket, inom ramen för stadsmiljöavtal. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska vara färdigt 2029.
2022-05-17 Pressmeddelande
Alla medarbetare i Region Uppsala kommer i augusti att bjudas på konsert i Botaniska trädgården i Uppsala med bland annat artisten Veronica Maggio.
2022-05-11 Pressmeddelande
Patienter med hjärtsvikt kan av olika anledningar inte ha möjlighet att ta sig till hjärtsviktmottagningen på Akademiska sjukhuset. Ett nytt samarbete mellan Akademiska och Mobilt närvårdsteam gör att patienterna kan få uppföljande medicinsk bedömning eller behandling direkt i hemmet.
2022-05-09 Pressmeddelande
Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.
2022-05-04 Pressmeddelande
Nu har Mottagningen unga män lanserat en ny podd med berättelser och insikter kring mäns hälsa och de normer som finns kring män i samhället. Syftet är att öppna upp samtal och diskussioner kring ämnen som annars kan vara svåra att prata om för män.