Tätä teemme

Region Uppsala toimii Uppsalan läänin asukkaiden hyväksi. Tarkoituksenamme on luoda edellytykset terveydelle, kestävyydelle ja kehitykselle meidän kaikkien täällä asuvien ja toimivien osalta.

Terveys ja terveydenhuolto

Region Uppsala pyrkii edistämään alueen asukkaiden terveyttä ja parantamaan heidän elämänlaatuaan. Alueen asukkaana sinun tulee tuntea, että kaikille tarjotaan yhdenvertainen terveyden- ja sairaanhoito ja hammashoito, jotka ovat korkealaatuisia ja hyvin saatavilla ja joissa saa hyvää kohtelua. Meidän tulee luoda hyvät edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja kestävälle elin- ja työympäristölle. Resurssimme on käytettävä parhaalla mahdollisella tavalla niin että tunnet itsesi osalliseksi.

Jos haluat etsiä terveyspalvelujen vastaanottoja, lukea sairauksista ja niiden hoidoista tai kirjautua sähköisiin palveluihin, vieraile 1177 Vårdguiden -hoito-oppaan verkkosivustolla.

1177 Vårdguiden -hoito-oppaan verkkosivusto

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne luo mahdollisuuden yhdistää alueen eri osat toisiinsa kestävällä tavalla. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voi kulkea päivittäiset matkansa kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikennevälineillä. Näin sekä ilmastojalanjälki että tilan tarve läänin kaupungeissa vähenevät. Joukkoliikenteellä parannetaan saavutettavuutta, mikä laajentaa työ- ja koulutusmarkkinoita ja edistää sitä kautta voimakkaasti alueen työllisyyttä ja kehitystä. Läänin joukkoliikenteen toteuttaa UL.

Vieraile UL:n verkkosivustolla

Aluekehittäminen

Region Uppsalan on oltava houkutteleva paikka asua ja elää. Siksi työskentelemme yhdessä läänin kuntien, korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa sen eteen, että alue on innovatiivinen, kasvava ja kaikille avoin. Edistämme myös läänin infrastruktuurin, kuten laajakaistan, teiden ja rautateiden, kehittämistä.

Kulttuuri

Teemme työtä sen eteen, että läänin asukkaana sinulle on tarjolla rikas ja korkealaatuinen taide-elämä, haluat ja saat mahdollisuuden kulttuuriosallistumiseen ja elinympäristösi on vetovoimainen.